Gustave Flaubert (1821-1880)
Francouzský romanopisec, významný představitel realismu. Dílo odráží dvě různé tváře autorovy povahy - první, uchvácená romantickým lyrismem, rozletem myšlenek a harmonií slov, pojímá román jako nositele krásna, druhá, usilovně hledající neosobní a objektivní pravdu, nastavuje satirické zrcadlo banální měšťanské společnosti a jejím zlořádům. Tento kontrast není pouze mezi jednotlivými díly, ale i v dílech samých - momenty poetické exaltace se v textu často střídají se strohostí a neúprosností Flaubertovy kritiky. Ten poetikou svých románů, rozvíjejících balzakovské téma citové a morální deziluze, předznamenává naturalismus. Přestože je Flaubert přitahován, stejně jako jeho hrdinové, "svůdností fantazie a pokušením zpovědi", zachovává si pokaždé od příběhu určitý odstup - s vědeckou neosobností a nestranností hledá pravou tvář skutečnosti, jež však nemá být dílem napodobována, nýbrž se má stát východiskem k hledání pravé, absolutní krásy. Společným tématem všech jeho románů je ironické a skeptické pojímání života, které vede až k nihilistické prázdnotě. Narodil se v Rouenu. V roce 1857 byl za své časopisecky otiskované dílo obžalován z ohrožení veřejné mravnosti. Zemřel v Croissetu.

 • Bouvard a Pécuchet (Bouvard et Pécuchet/Bouvard And Pécuchet), 1881
 • Citová výchova (L'Éducation sentimentale: Histoire d'un jeune homme/Erziehung der Gefühle), 1843-45 (2 díly)
 • Kandidát (Le Candidat/The Candidate), 1874
 • Krajem a pobřežím
 • Le Sexe faible (The Feeble Sex)
 • Listopad (Novembre), 1842
 • Paměti bláznovy (Mémoires d'un fou/Memoirs Of A Mad Man), 1837
 • Paní Bovaryová (Madame Bovary), 1856 (2 díly)
 • Pokušení svatého Antonína (Le Tentation de Saint-Antoine/The Temptation Of Saint Anthony), 1851
 • Salambo (Salammbô), 1862
 • Suché ovoce (Les Fruits secs), 1869
 • Tři povídky (Trois contes/Three Tales)
         - Hérodias (Herodias), 1872
         - Legenda o svatém Juliánovi Pohostinném (Saint-Julien L'Hospitalier), 1872
         - Prosté srdce (Le Château des coeurs/The Castle Of Heart), 1863
 • Zármutek srdce
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  Sochrová Marie: Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995