Anatole France (1844-1924) - vlastním jménem François-Anatole Thibault
Francouzský prozaik, básník, ironický kritik, humanistický filosof a fejetonista. Od roku 1896 člen 'Francouzské akademie'. Zapojoval se do činnosti levicových stran, podílel se na amnestování ze špionáže obviněného důstojníka Alfreda Dreyfuse (1859-1935). Svůj názor na buržoazii vyjádřil ve svých satirických a parodických knihách. Pranýřoval zrůdnost křesťanské morálky a neomylnost dogmatických systémů, ironizoval soudobou měšťáckou společnost. Hluboká skepse a pesimistické úvahy o věčné nedokonalosti společenských systémů jej přivedly k přesvědčení o nezbytnosti aktivního boje za spravedlnost. Laureát 'Nobelovy ceny' za literaturu pro rok 1921.

 • Baltazar (Balthasar), 1889
 • Bohové žízní (Les Dieux ont soif), 1912
 • Crainquebill, 1903
 • Červená lilie (Le Lys rouge), 1894
 • Do lepších časů (Vers les temps meilleurs), 1906
 • Historie našich dnů (Histoire contemporaine)
         - Ametystový prsten (L'Anneau d'améthyste), 1899
         - Pan Bergeret v Paříži (Monsieur Bergeret á Paris), 1901
         - Pod jilmy (L'Orme du Mail), 1897
         - Proutěná panna (Le Mannequin d'osier), 1897
 • Hubená kočka (Le Chat maigre), 1879
 • Jokasta (Jocaste), 1879
 • Kniha přítelova (Le Livre de mon ami), 1885
 • Komická historie (Histoire comique), 1903
 • Korintská svatba (Les Noces corinthiennes), 1876
 • Latinský génius (Le Génie latin), 1913
 • Literární život (La Vie littéraire), 1893 (5 dílů)
 • Na bílé skále (Sur la pierre blanche), 1905
 • Názory pana Jeronýma Coignarda (Les Opinions de M. Jérôme Coignard), 1893
 • Ostrov tučňáků (L'Ile des pingouins), 1908
 • Perleťová schránka (L'Étui de nacre), 1892
 • Petr Noziére (Pierre Noziére), 1899
 • Petříček (Le petit Pierre), 1919
 • Potulky knihami a minulostí
 • Povídky Jakuba Kuchtíka (Les Contes de Jacques Tournebroche), 1908
 • Pozlacené básně (Poémes dorés), 1873
 • Sedm žen Modrovousových (Les sept femmes de la Barbe-Bleue), 1909
 • Studna svaté Kláry (Le Puits de Sainte-Claire), 1895
 • Thais, 1890
 • Touhy Jana Serviena (Les Désirs de Jean Servien), 1882
 • Traktér U královny Pedauky (La Rôtisserie de la reine Pédauque), 1893
 • Vzpoura andělů (La Révolte des anges), 1914
 • Zahrada Epikurova (Le Jardin d'Épicure), 1894
 • Zločin Silvestra Bonnarda, člena Institutu (Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut), 1881
 • Život Jany z Arku (La Vie de Jeanne d'Arc), 1908 (2 díly)
 • Život v květu (La Vie en fleur), 1922
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993