Julius Fučík (1903-1943)
Český komunistický novinář ('Rudé právo', 'Tvorba') a politik, revoluční spisovatel, reportér, literární a divadelní kritik, historik, překladatel. Autor reportáží (např. ze Sovětského svazu), politických a kritických statí. Od roku 1939 byl činný v komunistickém odboji. V roce 1942 byl zatčen, o rok později odsouzen a popraven nacisty v Berlíně. Ve vězení na Pankráci vznikla slavná autobiografická próza, která byla vydána po Fučíkově smrti a jejíž text byl z ideologických důvodů dodatečně upraven (původní verze vyšla až v roce 1995).

 • Božena Němcová bojující
 • Čtení o českých umělcích a buditelích
 • Denkmal zum Ruhme des Lebens, geschrieben an der Schwelle des Todes
 • Divadelní kritiky
 • Hrdina naší doby
 • Korespondence
 • Literární kritiky, polemiky a studie, 1951
 • Milujeme svůj národ
 • Obyčejný kapitalismus
 • Písničky
 • Pokolení před Petrem
 • Politické články a polemiky
 • Reportáže z buržoazní republiky (Reportagen aus der bourgeoisen Republik)
 • Reportáž psaná na oprátce, 1945
 • Revoluční novinář
 • Stati o literatuře
 • Tři studie: Božena Němcová, Karel Sabina, Julius Zeyer
 • V zemi, kde zítra již znamená včera
 • V zemi milované
 • Víra uhlířská
 • Zářivé poselství
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000