František Xaver Šalda (1867-1937)
Největší český literární kritik, publicista, prozaik, symbolistní básník, dramatik a esejista, profesor na pražské Univerzitě Karlově (ačkoli sám nedokončil právnickou fakultu). Spoluautor manifestu 'České moderny'. Stal se nezávislým spisovatelem, od roku 1925 vydával časopis 'Tvorba', o tři roky později založil 'Šaldův zápisník'. Psal eseje věnované Dantovi, Shakespearovi, Rimbaudovi, Máchovi a Sovovi, dopisoval si se Svobodovou. Uvedl k nám nové (zejména francouzské a anglické) kritické metody, které dále rozvíjel. Ovlivňoval vývoj českého písemnictví a kulturního života své doby. Dokázal předvídat vývoj uměleckých směrů, který ztotožnil s předjímáním budoucnosti a duchovního pokroku společnosti. Zemřel v Praze.

 • Analýza, 1891
 • Antonín Sova, 1924
 • Básně, 1997
 • Básnická osobnost Dantova, 1921
 • Boje o zítřek, 1898-1905
 • Časové a nadčasové, 1936
 • Dítě, 1923
 • Dřevoryty staré i nové, 1935
 • Duše a dílo, 1903-13
 • Génius Shakespearův a jeho tvorba, 1916
 • Juvenilie, 1925
 • Kritické glosy k nové poezii české
 • Loutky i dělníci boží, 1917
 • Mácha snivec i buřič, 1936
 • Medailonky
 • Mladé zápasy, 1934
 • Moderní literatura česká, 1909
 • Nova et vetera, 1938
 • O nejmladší poezii české, 1928
 • O tzv. nesmrtelnosti díla básnického, 1928
 • Strom bolesti/Strom života, 1920
 • Studie literárně-historické a kritické
 • Syntetism v novém umění, 1891-92
 • Šaldův slovník naučný, 1986
 • Tažení proti smrti, 1926
 • Umění a náboženství, 1914
 • Zástupové, 1921
 • Život ironický a jiné povídky, 1912
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000