František Götz (1894-1974)
Český dramaturg, dramatik, překladatel (mj. Hauptmanna), literární a divadelní kritik, historik a teoretik psychologického zaměření. Autor próz a dramat z divadelního prostředí a teatrologických prací. Narodil se v Kojátkách u Bučovic. Po absolvování reálného gymnázia (1912) a jednoročního učitelského kurzu působil jako učitel (v Brně), v letech 1918-23 pracoval jako úředník zemské školské správy. V roce 1921 se stal zakládajícím členem brněnské 'Literární skupiny'. Dva roky poté se přestěhoval do Prahy. Jako dlouholetý lektor, šéf činohry a (šéf)dramaturg 'Národního divadla' patřil k osobnostem určujícím profil této scény. Od roku 1946 až do důchodu (1969) byl profesorem na katedře dramaturgie a divadelní vědy na 'Divadelní akademii múzických umění' a na filosofické fakultě 'Univerzity Karlovy'. Publikoval v řadě periodik, literární kritiku soustavně pěstoval jako referent v legionářském deníku 'Národní osvobození' (1924-39, 1945-48). Divadelní problematice věnoval úvahy o soudobém divadelnictví a monografie o osobnostech českého dramatu. Zemřel v Praze.

 • Anarchie v nejmladší české poezii, 1922
 • Básnický dnešek, 1931
 • Boj o český divadelní sloh, 1934
 • Český román po válce, 1936
 • František Xaver Šalda, 1937
 • Jaroslav Kvapil, 1948
 • Jasnící se horizont: Průhledy a podobizny, 1926
 • Na předělu: Krize světa v zrcadle literatury a dnešní vývojové perspektivy, 1946
 • Novodobá literatura česká ve školách, 1920
 • Okouzlená
 • Osudná česká otázka, 1934
 • Padající hvězdy, 1932
 • Paní našich snů, 1942
 • První rota, 1938
 • Soupeři, 1940
 • Stručné dějiny literatury české, 1920
 • Světelný gejzír, 1943
 • Tvář století, 1929
 • V horách duní
 • Václav Řezáč, 1957
 • Zdeněk Štěpánek, 1962
 • Zrada dramatiků, 1931
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Kdo je kdo v Československu, ČTK, Praha 1969
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000