Jarmila Glazarová (1901-1977) - vdaná Podivínská
Česká prozaička a publicistka demokratického proudu. Autorka fejetonů, cestopisných črtů, statí o literatuře a spisovatelích. Brzy jí zemřeli oba rodiče a po dvanáctiletém harmonickém soužití zesnul rovněž její manžel, lékař J. Podivínský (1872-1934), tudíž se začala intenzívně věnovat literární tvorbě. Vytvořila osobitý typ moderní regionální prózy ze Slezska a z Beskyd, v níž zachytila historii vlastního manželství i tragické osudy jiných žen. Po druhé světové válce byla politicky aktivní, působila jako kulturní atašé na československém velvyslanectví v Moskvě (1946-48) a byla poslankyní 'Národního shromáždění' (1954-56). Zemřela v Praze.

 • Advent, 1939
 • Chudá přadlena, 1940
 • Leningrad, 1950
 • Místopis srdce, 1973
 • Roky v kruhu, 1936
 • Vlčí jáma, 1938
 • Výmarský deníček, 1950
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000