Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Německý klasický básník, spisovatel, filosof, přírodovědec, právník a teoretik umění. Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem. Vystudoval práva (1765-71) a nastoupil praxi. Ve svém díle sloučil tradice antiky a renesance s pocity novodobého evropského člověka. Poslání literatury chápal jako možnost vyjádření citů a myšlenek. Nechtěl se však nechat omezovat žádnými pravidly, jak tomu tehdy bylo zvykem. Shakespearovo dílo pro něj zosobňovalo ideál tvůrčí svobody. Svou uměleckou revoltou spadal do hnutí 'Sturm und Drang' (česky 'Bouře a vzdor'). Stýkal se s Herderem, Dobrovským, Kollárem a Šafaříkem. Významná je jeho filosofie přírody, kterou nechápal mechanisticky kauzálně, ale dynamicky. V oblasti přírodních věd jsou významné jeho studie o morfologii rostlin a živočichů i polemika s Newtonovou optikou. Zemřel ve Výmaru.

 • Annalen, 1830
 • Annette, 1767
 • Balady, 1912
 • Benátské epigramy (Venezianische Epigramme), 1790
 • Claudine von Villa Bella, 1776
 • Clavigo, 1774
 • Čarodějův učeň (Der Zauberlehrling), 1797
 • Das Göttliche
 • Der Großkoptha, 1792
 • Die Braut von Korinth, 1797
 • Dílo, 1827-30 (40 dílů)
 • Egmont, 1788
 • Einfache Nachahmung der Natur, Manier und Stil, 1788-89
 • Elegie z Mariánských Lázní (Marienbader Elegie), 1823
 • Entdeckung des Zwischenkieferknochens beim Menschen, 1784
 • Epimenidovo probuzení (Des Epimenides Erwachen), 1815
 • Erlkönig
 • Faust (Faust: Eine Tragödie), 1807/31 (2 díly)
 • Faust: Ein Fragment, 1790
 • Ferina lišák (Reineke Fuchs), 1794
 • Fragment o přírodě, 1932
 • Götz z Berlichingenu (Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand), 1773
 • Grenzen der Menschheit
 • Heřman a Dorotka (Hermann und Dorothea), 1798
 • Ifigenie v Tauridě (Iphigenie auf Tauris), 1779-87
 • Ilmenau
 • Italská cesta (Italienische Reise), 1816-17
 • K znalosti českých pohoří (Zur Kenntnis der böhmischen Gebirge)
 • Kanonáda u Valmy (Kanonade von Valmy), 1792-93
 • Korespondence, 1975
 • Král duchů (Der Erlkönig)
 • Literarischer Sansculottismus, 1795
 • Maximen und Reflexionen, 1833
 • Měsíci (An den Mond)
 • Mignon
 • Nauka o barvách (Zur Farbenlehre, nebst einem Hefte mit sechzehn Kupfertafeln), 1810 (2 díly)
 • Nemanželská dcera (Die natürliche Tochter), 1803
 • O přírodě a umění, 1982
 • Občan generál (Der Bürgergeneral), 1793
 • Pokus o výklad metamorfózy rostlin (Versuch, die Metamorphose der Pflanze zu erklären), 1790
 • Poutníkova noční píseň (Wanderers Nachtlied)
 • Prafaust (Urfaust), 1774
 • Prometheus, 1927
 • Příspěvky k optice (Beiträge zur Optik), 1791
 • Rybář (Der Fischer)
 • Římské elegie (Römische Elegien), 1795
 • Satyros, 1770
 • Sourozenci (Die Geschwister), 1787
 • Spisy, 1955 (14 dílů)
 • Spoluviníci (Die Mitschuldigen), 1787
 • Spřízněni volbou (Die Wahlverwandtschaften), 1809
 • Stella, 1776
 • Torquato Tasso, 1789
 • Utrpení mladého Werthera (Die Leiden des jungen Werthers), 1774 (2 díly)
 • Viléma Meistera léta tovaryšská (Wilhelm Meisters Wanderjahre), 1821-29
 • Viléma Meistera léta učednická (Wilhelm Meisters Lehrjahre), 1795-96
 • Výbor z balad, 1976
 • Výbor z díla, 1949
 • Výbor z poezie, 1973
 • Weimarer Ausgabe, 1887-1919 (133 dílů)
 • Werke Goethes, 1952-66 (20 dílů)
 • Xenien, 1796
 • Z mého života: Báseň i pravda (Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit), 1811-22
 • Západovýchodní diván (West-östlicher Divan/Divan Of West And East), 1819
 • Zpěv duchů nad vodami (Gesang der Geister über den Wassern)
 • Zur Naturwissenschaft überhaupt, 1817/23 (2 díly)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988