Óndra Łysohorsky (1905-1989) - vlastním jménem Ervín Goj
Bilingvní, revolučně orientovaný básník, píšící jednak tzv. "laštinou", literárním jazykem jím samým vytvořeným na základě nářečí hornoostravského, jednak německy. Svérázný, mezinárodně uznávaný spisovatel. Narodil se jako deváté dítě horníka a hutníka v české rodině ve Frýdku-Místku. Vychodil německou obecnou školu a německé gymnázium ve Frýdku (1916-19, 1921-22), v Bohumíně (1921) a v Ostravě (1922-24). Po maturitě (1924) studoval na německé univerzitě v Praze němčinu, francouzštinu a češtinu, vedle toho i srovnávací literaturu, angličtinu, dějiny umění a filosofii (1928). V letech 1928-29 studoval slavistiku. Po půlročním stipendijním pobytu v Itálii nastoupil na slovenském reálném gymnáziu v Kremnici (1930), záhy však přešel na německé reálné gymnázium v Bratislavě (1931-35, 1937-38), kde navázal styky se slovenskou levicovou inteligencí. V letech 1935-36 učil na německém dívčím reformním gymnáziu v Ostravě, potom na slovenských reálných gymnáziích v Trnavě (1936-37) a v Bratislavě (1938-39). V srpnu 1939 emigroval přes Polsko do Sovětského svazu, kde po pobytu v internačním táboře přednášel na vysoké škole cizích jazyků němčinu a češtinu (1940-46). Za evakuace působil na pedagogické škole v Taškentu (1941-43). V květnu 1946 se vrátil do Bratislavy, kde učil na gymnáziu (1947-50), poté pracoval jako referent pro sovětskou a cizojazyčnou literaturu v univerzitní knihovně. Od roku 1955 byl vedoucím katedry jazyků na filosofické fakultě, v roce 1960 byl jmenován docentem německého jazyka a po roce penzionován. Procestoval podstatnou část Evropy, mj. navštívil slavistickou katedru na univerzitě v Glasgowě a vystoupil na tamějším semináři. Zemřel v Bratislavě.

 • Aj lašske řéky płynu do mořa, 1958
 • Brázdou z vesmíru, 1960
 • Danksagung, 1945-60
 • Einsicht und Aussicht: Nachfeier des Goethe-Centenariums, 1932
 • Hłos hrudy, 1935
 • Ich reif in meiner Zeit, 1923-28
 • Jediný pohár, 1964
 • Ladische Poesie 1931-1976 in deutschen Übersetzungen und Nachdichtungen, 1989
 • Lašsko poezyja 1931-1977, 1988
 • Pesň o matěri, 1942
 • Rainer Maria Rilke im Rahmen einer kulturphilosophischen Betrachtung, 1928
 • Spiwajuco piašć, 1934
 • Výbor z poezie Óndry Łysohorského, 1995
 • Wybrane wérše, 1936
 • Zemlja moja, 1942
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
  http://www.britskelisty.cz/0106/20010608d.html
  http://www.vkol.cz/rego/20000706.htm