František Halas (1901-1949)
Český básník, esejista, publicista, překladatel (zejména z polské poezie - Słowacki, Mickiewicz), autor poezie pro děti i poetické prózy pro dospělé. V jeho tvorbě převládaly motivy proletářské poezie a poetistická témata. Jako zralý umělec životních protikladů pochyboval o účelu a poslání vlastní tvorby, inklinoval k existencialismu, k motivům smrti, konce a deziluze a k básnickému ztělesnění tragického pocitu života. Halasův vývoj od introspekce k plastickému a předmětnému vidění vyústil v monumentalitu, litaničnost a vnitřní patos básnické tvorby. Mladší básnické generaci se věnoval zejména jako editor knižnice 'První knížky'. Narodil se v Brně. Vyučil se v knihkupectví (1916-19). V letech 1935-38 redigoval 'Rozhledy'. Zemřel v Praze, pohřben byl v Kunštátě.

 • A co?, 1945-49
 • Básně, 1957
 • Básnické dílo, 1978
 • Časy, 1939
 • Čtyři máje Františka Halase, 1967
 • Dělnice, 1934
 • Dílo Františka Halase, 1968-83 (5 dílů)
 • Dokořán, 1936
 • Doznání, 1972
 • Halas dětem, 1954
 • Hlad, 1965
 • Hlas domova, 1979
 • Hořec, 1933
 • Já se tam vrátím, 1947
 • Kohout plaší smrt, 1930
 • Ladění, 1937-41
         - Do usínání
         - Hořká
 • Magická moc poezie, 1958
 • Malířka Linka Procházková, 1935
 • Milostí mi buď tělo tvé, 1986
 • Naše paní Božena Němcová, 1940
 • Obrazy, 1938
 • Počítadlo, 1948
 • Potopa, 1956
 • Před usnutím, 1972
 • Sbohem múzy, 1963
 • Sépie, 1927
 • Staré ženy, 1935
 • Španělský podzim Františka Halase, 1954
 • Torzo naděje, 1938
 • Tvář, 1931
 • Tvář rodné země, 1972
 • V řadě, 1948
 • Životem umřít, 1989
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000