Thomas Hardy (1840-1928)
Anglický básník a prozaik, autor lyrické poezie. Kritický realista ovlivněný darwinismem. Podporoval hnutí 'Clarté' založené Henrim Barbussem. Drsné přírodní podmínky rodného kraje a jen pozvolna pronikající průmyslová revoluce mu umožnily vykreslovat charaktery vázané na prostředí a zároveň zápasící s determinujícími přírodními i společenskými silami. Hrdinové jeho děl hynou po marné snaze vymanit se z vlivu konvenční morálky a plně realizovat svůj život.

 • Bosheiten des Schicksals, 1894
 • Casterbridgeský starosta (Der Bürgermeister von Casterbridge), 1886
 • Daleko od hlučícího davu
 • Dynastové (Die Herrscher), 1904-8
 • Herzen im Aufruhr, 1895
 • Neblahý Juda
 • Rodákův návrat (The Return Of Native), 1878
 • Tess z d'Urbervillů (Tess Of The D'Urbervilles/Tess von d'Urbervilles), 1891
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  http://www.kirjasto.sci.fi/thardy.htm