Karel Havlíček Borovský (1821-1856)
Český básník, prozaik, novinář, literární kritik, autor črt a 78 epigramů, překladatel a politik. Zakladatel moderní české žurnalistiky, vydavatel 'Národních novin' (1848-50) a 'Slovana' (1850-51). Narodil se v Borové. Vystudoval filosofii na univerzitě v Praze (1840), poté vstoupil do pražského arcibiskupského semináře, z něhož byl ale v roce 1841 vyloučen. V letech 1843-44 působil jako vychovatel v rodině moskevského šlechtice, kde studoval ruskou literaturu (přeložil Gogolovo dílo). V roce 1846 převzal redakci 'Pražských novin', ve kterých napadal neplodné a sebeuspokojující vlastenčení a publikoval stati o nereálnosti všeslovanské myšlenky. Ve svých ostrých satirách usiloval o oproštění skutečnosti od dogmat, mýtů a iluzí. Za svou novinářskou činnost (napadal absolutismus a světskou i církevní reakci) byl v letech 1851-55 vězněn v tyrolském Brixenu a krátce po propuštění v Praze zemřel na souchotiny. Božena Němcová mu pak na protest položila před zraky policie při pohřbu na Olšanech na rakev trnovou korunu. Havlíček Borovský je považován za zakladatele moderní české žurnalistiky!

 • Básně, 1949
 • Básně a epigramy, 1885
 • Brixenské básně, 1913
 • Cesta na Rus, 1947
 • Církvi, 1845
 • Co jest obec?, 1846
 • Duch Národních novin, 1851
 • Epigramy a ostatní básně, 1921
 • Epigramy církvi, 1919
 • Epištoly kutnohorské a vybrané články politické, 1851
 • Havlíček české mládeži, 1920
 • Havlíčkova čítanka, 1906
 • Havlíčkův politický program, 1907
 • Jiskry z křemene, 1972
 • Kapitola o kritice
 • Kniha veršů, 1934
 • Král Lávra, 1854
 • Královi, 1845
 • Křest svatého Vladimíra, 1848-54
 • Lid a národ, 1981
 • Moje píseň, 1971
 • Múzám, 1845
 • Na barikádách, 1848
 • Národ a svoboda, 1918
 • Není církev jako církev, 1961
 • O literatuře, 1955
 • O tom německém parlamentě, 1848
 • Obrazy z Rus, 1843-46
 • Plamenem veselým, 1950
 • Politické zásady Karla Havlíčka Borovského, 1898
 • Poučení občanům, 1931
 • Proč jsem občanem, 1851
 • Proticírkevní epigramy, 1920
 • Próza, 1923
 • První zkouška z českoslovanského jazyka v Moskvě, 1843
 • Satirické črty a zbylé epigramy, 1889
 • Satiry, 1925
 • Slovan a Čech, 1846
 • Správa záležitostí obecných, 1851
 • Stokrát plivni do moře, 1991
 • Strany politické, 1928
 • Světu, 1845
 • Tyrolské elegie, 1852
 • Verše a epigramy, 1896
 • Vlasti, 1845
 • Vojna s hloupostí a zlobou, 1981
 • Vybrané spisy, 1927 (5 dílů)
 • Výklad oktrojované ústavy od 4. března, 1849
 • Z kutnohorských epištol Karla Havlíčka Kutnohorského, 1880
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  http://www.pismak.cz/knihomolna/cz/havlicek.htm