Christian Johann Heinrich Heine (1797-1856) - vlastním jménem Harry Heine
Německý prozaik, básník, publicista a esejista. Narodil se v Düsseldorfu. Pocházel ze zámožné židovské rodiny, studoval práva v Bonnu a v Göttingenu. Vystoupil ze židovské církve a stal se protestantem. Od roku 1831 žil v pařížské emigraci (snažil se sblížit francouzskou a německou kulturu), jeho díla byla v Německu zakázána. Sympatizoval se socialistickými myšlenkami a přátelil se s Karlem Marxem, obával se však nebezpečného vlivu komunistických idejí pro kulturu. Měl sklony k pesimismu, cynismu a ironii, od roku 1848 byl těžce nemocen. Jeho styl vyhovoval českým obrozeneckým básníkům, inspiroval zejména Jana Nerudu a Františka Gellnera. Zemřel v Paříži.

 • Almansor, 1823
 • Anglické fragmenty (Englische Fragmente), 1831
 • Atta Troll: Sen noci svatjánské (Atta Troll: Ein Sommernachtstraum), 1842
 • Bimini, 1910
 • Cesta Harcem (Die Harzreise), 1826
 • Cesta z Mnichova do Janova (Reise von München nach Genua), 1828
 • Časové básně (Zeitgedichte), 1843-44
 • Der Doctor Faust, 1851
 • Doktrína (Die Doktrin), 1844
 • Dva granátníci (Die beiden Grenadiere), 1844
 • Enfant perdu, 1844
 • Flétny a dýky, 1949
 • Florentinské noci. Fragment novely. Listy z Helgolandu, 1910
 • Francouzské poměry (Französische Zustände), 1833
 • Hebrejské melodie. Princezna Sabat. Jehuda ben Halevy. Disputace, 1911
 • Ideje: Kniha Le Grand (Ideen: Das Buch Le Grand), 1827
 • K dějinám náboženství a filosofie v Německu (Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland), 1834
 • K Lazarovi (Zum Lazarus), 1854
 • Kniha písní (Buch der Lieder), 1827
 • Korespondence Heinricha Heineho s Karlem Marxem, 1936
 • Lorelei
 • Lutetia, 1854
 • Lyrické intermezzo (Lyrisches Intermezzo), 1822-23
 • Meč a plamen, 1962
 • Návrat (Heimkehr), 1823-24
 • Německo: Zimní pohádka (Deutschland: Ein Wintermärchen), 1844
 • Nové básně, 1844
 • O Ludwigovi Börnemu (Über Ludwig Börne: Eine Denkschrift), 1840
 • O Německu (De l'Allemagne), 1835
 • Obrazy z cest (Reisebildern), 1826-31 (4 díly)
 • Paměti, 1911
 • Passionál, 1925
 • Písně a lamentace, 1966
 • Písně lásky a hněvu, 1980
 • Písně o tvoření, 1932
 • Plamen a květy, 1976
 • Poslední básně (Letzte Gedichte), 1854
 • Potulné krysy (Die Wanderratten), 1844
 • První básnický leták: Jindřich Heine, 1904
 • Rabín z Bacherachu (Der Rabbi von Bacherach), 1840
 • Ratcliff, 1823
 • Romantická škola (Die Romantische Schule), 1836
 • Romanzero, 1851
 • Různé (Verschiedene), 1844
 • Salón (Der Salon), 1834-40 (4 díly)
 • Severní moře (Nordsee), 1825-26
 • Slezští tkalci (Die schlesischen Weber), 1844
 • Spisy, 1951-67 (7 dílů)
 • Toť starý pohádkový les, 1955
 • Über den Denunzianten, 1837
 • Výbor básní, 1924
 • Výbor z díla, 1951 (2 díly)
 • Werke und Briefe, 1961-64 (10 dílů)
 • Z básní Heinricha Heineho, 1930
 • Z pamětí pana von Schnabelewopski (Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski), 1834
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  Sochrová Marie: Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995
  http://kirjasto.sci.fi/hheine.htm