Hermetismus
Druh esoterismu, který má původ ve starém Egyptě a jehož název je odvozen ze jména egyptského boha písma a vědění Thóta, kterého Řekové nazývali Hermés Trismegistos, protože měl klíče k tajemství tří hermetických věd: alchymie, astrologie a magie. Hermovi jsou připisovány traktáty, které byly shrnuty do díla zvaného Corpus hermeticum, které bylo od období renesance, kdy bylo uvedeno do Evropy, předmětem velkého zájmu. Okultisté mu připisují také soubor esoterních tezí zvaný Smaragdová deska, který je klíčem výše uvedených hermetických věd. Podstatou hermetismu je magicko-panteistické pojetí světa, které silně ovlivnilo vývoj západního okultismu, rosenkruciánství a další formy západního esoterismu.

Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001