Karel Hlaváček (1874-1898)
Český lyrický básník, výtvarník a výtvarný kritik, jeden z nejvýraznějších představitelů symbolismu a dekadence. Tvůrce osobité poetiky, založené na kultivované propracovanosti a nebývalé hudebnosti verše. Pocházel z chudé rodiny dělníka. Po maturitě studoval dva roky jako mimořádný posluchač na filosofické fakultě moderní románské jazyky. Žil bez zaměstnání i příjmu. Koncem roku 1894 navázal spolupráci se vznikajícím časopisem 'Moderní revue', prohloubil vztah k Procházkovi, Karáskovi, Sovovi a Kamínkovi. O rok později nastoupil v Itálii vojenskou službu, které však byl posléze ze zdravotních důvodů zproštěn. Ve svých básnických sbírkách vyjádřil deziluzi z marné vzpoury společenského vyděděnce. V pouhých 23 letech podlehl v rodné Libni (nyní součást Prahy) tuberkulóze.

 • Básně, 1958
 • Dílo Karla Havlíčka, 1930 (3 díly)
 • Dopisy Karla Havlíčka Marii Balounové, 1895-96
 • Hrál kdosi na hoboj, 1978
 • Mstivá kantiléna, 1898
 • Pozdě k ránu, 1896
 • Sokolské sonety, 1895
 • Spisy Karla Havlíčka, 1905
 • Starý herbář, 1926
 • Žalmy, 1934
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století, Československý spisovatel, Praha 1972
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000