Thomas Hobbes (1588-1679)
Anglický filosof a politolog, teoretik společnosti a práva, představitel mechanistického materialismu. Narodil se v Malmesbury. Vycházel z filosofických názorů Francise Bacona. Teorii božského původu společnosti nahradil teorií "společenské smlouvy". Stát je lidským vynálezem - Hobbes tvrdil, že člověk je nucen v zájmu přežití vytvářet stát, aby byl zachován mír ve společnosti. Nepřipouštěl však sociální svobody a demokracii jako takovou, podporoval neomezenou moc a monarchii, v jejímž čele stojí jedinovládce, jemuž se všichni poddávají. Jakožto racionalista kategoricky odmítal existenci jakýchkoli nehmotných substancí. Zemřel v Hardwicku.

 • Behemoth: The History Of The Causes Of The Civil Wars Of England, 1668
 • De Homine, 1656
 • Dialogue Between A Philosopher And A Student Of The Common Laws Of England, 1668
 • Elementa Philosophica De Cive, 1647
 • Elements Of Law Natural And Politics, 1889
 • Heresy, 1668
 • Historia Ecclesiastica, 1668
 • Leviathan neboli O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského (Leviathan Or The Matter, Form, And Power Of A Commonwealth, Ecclesiastical And Civil), 1651
 • O občanu/Základy filosofie, státu a společnosti (De Cive/Philosophical Rudiments Concerning Government And Society), 1642
 • O telese (De Corpore Politico), 1655
 • Of Liberty And Necessity, 1654
 • The Questions Concerning Liberty, Necessity, And Chance, 1656
 • Výbor z díla, 1988
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996
  http://encarta.msn.com/index/conciseindex/4F/04FF4000.htm?z=1&pg=2&br=1
  http://www.connect.net/ron/thomashobbes.html
  http://www.encyclopedia.com/articles/05940.html
  http://www.orst.edu/instruct/phl302/philosophers/hobbes.html
  http://www.utm.edu/research/iep/h/hobbes.htm