Vladimír Holan (1905-1980)
Český lyrický básník a překladatel (zejména Rilkeho, Baudelaira, Ronsarda, Słowackého a Lermontova). Vystudoval gymnázium (1926). V začátcích literární tvorby byl ovlivněn poetismem, ve 30. letech hledal novou poetiku k vyslovení rozporuplnosti a složitosti světa vnějšího i vlastní skutečnosti vnitřní. Nejvlastnějším se mu stalo meditativní pojetí, odrážející básníkův metafyzický dualismus, střetávání dobra a zla, bytí a nicoty, plynutí času a věčnosti. V lyrické tvorbě 60. a 70. let (až v 60. letech vyšly sbírky, které Holan napsal v době nuceného patnáctiletého odmlčení, kdy jeho básně nebyly vydávány) se zamýšlí nad nedokonalostí lidského bytí a základními existenciálními otázkami (vytvářel svět podobenství, v němž se snažil postihnout podstatu světa a smysl lidského bytí). Čtenářsky možná nejnáročnější básník dvacátého století. Zemřel v rodné Praze.

 • Ale je hudba, 1968
 • Asklépiovi kohouta, 1970
 • Babyloniaca, 1968
 • Bagately, 1988
 • Bajaja, 1954
 • Básně, 1981
 • Bez názvu, 1939-48
 • Blouznivý vějíř, 1926
 • Bolest, 1949-56
 • Cesta mraku, 1945
 • Cestou: Výbor z překladů, 1962
 • Chór, 1941
 • Dík Sovětskému svazu, 1945
 • Dokument, 1949
 • Dopis, 1953
 • Dopisy tiskaři Vlastimilu Vokolkovi, 1931-65
 • Dva světy, 1966
 • Dvě jezera, 1963
 • Hadry, kosti, kůže
 • Havraním brkem, 1946
 • Jeskyně slov, 1965
 • K tobě se vzdaluji, 1998
 • Kameni, přicházíš..., 1937
 • Když růže přestaly chrlit krev, 1990
 • Kolury, 1932
 • Lamento, 1970
 • Láska a smrt, 1938
 • Lemuria, 1934-38
 • Martin z Orle, řečený Suchoruký, 1951
 • Matka, 1969
 • Mozartiana, 1963
 • Mušle, lastury a škeble..., 1985
 • Na celé ticho, 1977
 • Na postupu, 1943-48
 • Na sotnách, 1967
 • Návrat, 1948
 • Noc s Hamletem, 1964
 • Noc s Ofélií, 1973
 • Noční hlídka srdce, 1963
 • Nokturnál, 1980
 • Nokturno, 1950
 • Oblouk, 1934
 • Óda na radost, 1950
 • Odpověď Francii, 1946
 • Panychida, 1945
 • Pojď se mnou do noci, 1982
 • Proměny, 1990
 • Propast propasti, 1982
 • Prostě, 1949
 • Pršelo, 1950
 • První básně, 1948
 • První testament, 1940
 • Předposlední, 1968-71
 • Příběhy, 1963
 • Ptala se tě..., 1965
 • Rudoarmějci, 1947
 • Sbohem?, 1972-77
 • Sebrané spisy Vladimíra Holana, 1965-88 (11 dílů)
 • Sen, 1939
 • Smrt a sen a slovo, 1965
 • Smrt si jde pro básníka, 1951-52
 • Strach, 1949-55
 • Strom kůru shazuje, 1979
 • Tenkrát..., 1975
 • Terezka Planetová, 1943
 • Tobě, 1947
 • Torzo, 1933
 • Transcendentála: Výbor z díla, 1999
 • Trialog, 1964
 • Triumf smrti, 1930
 • Tři, 1957
 • Tři setkání: Woordsworth-Slowacki-Vildrac, 1972
 • Útěk do Egypta, 1955
 • Vanutí, 1932
 • Víno, 1949-55
 • Z Máchova kraje, 1965
 • Záhřmotí, 1937-38
 • Září 1938, 1938
 • Zpěv tříkrálový, 1946
 • Zuzana v lázni, 1951
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  http://www.paseka.cz/80-7185-309-7.html