Homéros (asi 8. století př. n. l.)
Významný autor starověké řecké literatury, podle tradice první evropský básník. Legenda praví, že Homéros byl slepý. Jemu připisované eposy měly zásadní vliv na formování řeckého náboženství, mytologických a filosofických představ a znamenají věčný inspirační zdroj evropské literatury. Vědci rozebrali texty básní a zjistili, že obsahují mnoho jednotlivých částí pocházejích z různých dob, které geniální básník sjednotil a dal jim dokonalou kompozici. Pod Homérovým jménem se zachovalo ještě 34 hymnických básní, 16 epigramů a několik zlomků.

  • Ílias (Iliad)
  • Margítés
  • Odysseia (Odyssey)
  • Válka žab a myší (Batrachomyomachia)
    Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993