František Honzák (1949)
Český historik a publicista. Vystudoval historii a koreanistiku na filosofické fakultě 'Univerzity Karlovy' v Praze. V současné době působí jako publicista a šéfredaktor nakladatelství 'Libri'. Zejména s Pavlem Augustou je spoluautorem několika knížek a řady encyklopedických titulů.

 • Československo 1918-1938, 1992
 • Československo 1938-1945, 1995
 • ČSR 1918-1938, 1991
 • Čteme je správně: Slovníček výslovnosti cizích jmen, 1981
 • Dějiny pravěku a starověkého Orientu, 1994
 • Dějiny starověkého Řecka a Říma, 1994
 • Dětská ilustrovaná encyklopedie: Naše vlast, 1998
 • Evropa v proměnách staletí, 1995
 • Héraklés: Prokletý rod Tantalův, 1994
 • Jak se žilo ve starověku, 1989
 • Kdo byl kdo: Slavní vojevůdci, 1997
 • Národy celého světa, 1985
 • Odysseova dobrodružství při návratu domů, 1991
 • Odysseova dobrodružství v trojské válce, 1989
 • Státy a jejich představitelé, 1994-99
 • Théseus, 1991
  Kolektiv autorů: Kdo byl kdo. Slavní vojevůdci, Libri, Praha 1997