Josef Hora (1891-1945)
Český básník, prozaik, literární kritik, překladatel z ruštiny (Jesenin, Lermontov, Pasternak, Puškin), němčiny (Goethe, Hofmannsthal, Nietzsche, Schiller) a jihoslovanských jazyků (Mažuranić), kulturně-politický publicista a novinář, po roce 1921 teoretik a vůdčí programový mluvčí i básnický tvůrce české proletářské a expresionistické poezie. Autor reflexívní lyriky času a rozjímání, do níž zpočátku vtěloval své společenské a sociální postoje, posléze rozvíjel především svou básnickou imaginací melodické možnosti verše. Ve zralé lyrické tvorbě kulminuje filosofický a historický patos (vzrušení) i étos (mrav), přesvědčení o koloběhu tragických a optimistických údobí společnosti i individua. Ke konci života byl meditativním autorem, některé jeho romány jsou spíše sociálními dokumenty. Narodil se v Dobříni u Roudnice nad Labem. Po absolutoriu práv (1916) se věnoval žurnalistice, přispíval zejména do 'Práva lidu' (1918-20), 'Rudého práva' (1920-29) a 'Českého slova' (1929-40). Ačkoli se v roce 1929 rozešel s komunisty, zůstal do konce života přesvědčeným socialistou. Hojně cestoval (Itálie, Sovětský svaz, Německo, Francie, Estonsko, Maďarsko, Jugoslávie). Druhou světovou válku prožil již těžce nemocen. Zemřel v Praze, pohřben byl na Vyšehradě. Vzápětí po své smrti byl jako první jmenován národním umělcem. "Jdu, jdeš a jdeme, proč a kam - zda víš?"

 • Básně, 1915
 • Básník a mateřský jazyk, 1938
 • Bouřlivé jaro, 1923
 • Chvíle v Estonsku, 1932
 • Čas, bratr mého srdce, 1965
 • Dech na skle, 1938
 • Deset let, 1929
 • Dílo Josefa Hory, 1946-61 (16 dílů)
 • Dny a lidé, 1961
 • Domov, 1938
 • Duch stále se rodící, 1981
 • Dvě minuty ticha, 1934
 • Hladový rok, 1926
 • Hliněný Babylón, 1922
 • Itálie, 1925
 • Jan houslista, 1939
 • Karel Toman, 1935
 • Kniha satiry a rozmaru, 1953
 • Kořist smyslů, 1979
 • Kultura a třídní vědomí, 1922
 • Lásku dej lásce, 1958
 • Literatura a politika, 1929
 • Loď se zlatem, 1971
 • Máchovské variace, 1936
 • Mít křídla, 1928
 • Na neshledanou, vteřiny, 1978
 • Od první do poslední, 1947
 • Pod zvonem Řípu, 1947
 • Poezie a život, 1959
 • Pokušení, 1945
 • Popelec, 1934
 • Pozdravy, 1949
 • Pracující den, 1920
 • Probuzení, 1925
 • Proud, 1946
 • Prsty bílého hvězdáře: Výbor z lyriky, 1985
 • První kniha básní, 1924
 • Rané verše Josefa Hory, 1978-80
 • Rozkvetlá větev: Výbor z poezie, 1978
 • Sen o zítřku pracujících, 1950
 • Smrt manželů Pivodových, 1928
 • Socialistická naděje, 1922
 • Srdce a vřava světa, 1922
 • Strom v květu, 1920
 • Struny ve větru, 1927
 • Šetřte láskou, 1984
 • Tiché poselství, 1936
 • Tonoucí stíny, 1933
 • Tvůj hlas, 1930
 • Výbor z básní, 1954
 • Vybrané básně Josefa Hory, 1942
 • Z politické svatyně, 1924
 • Zahrada Popelčina
         - Popelka přebírá hrách, 1940
         - Rekviem, 1940
 • Zápisky z nemoci, 1945
 • Zapomenuté básně, 1951
 • Život a dílo básníka Aneliho, 1945
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000