Otakar Hostinský (1847-1910)
Český estetik, literární kritik, hudební vědec a výtvarný teoretik, povoláním docent a posléze profesor estetiky na pražské 'Univerzitě Karlově'. Představitel formalismu, autor hudebních spisů a studií např. o skladatelích Bedřichu Smetanovi (1824-1884) a Zdeňku Fibichovi (1850-1900). Narodil se v Martiněvsi u Roudnice. Absolvoval gymnázium (1865). Uvedl k nám teorie Richarda Wagnera. Zdůrazňoval zásadu ideovosti a národnosti v umění, vyslovil se pro koexistenci realismu s novoromantismem. Zolovský naturalismus spojoval s nedůvěrou v člověka, ruský realismus pak s humanismem. Podpořil snahy o demokratizaci umění. V 70. letech spoluredigoval časopis 'Lumír'. Hostinského žák, literární kritik a státník Zdeněk Nejedlý (1878-1962), posmrtně zpracoval a vydal jeho přednášky. Zemřel v Praze.

 • Antonín Dvořák ve vývoji naší dramatické hudby, 1908
 • Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu, 1901
 • Co je malebné?, 1912
 • Česká hudba 1864-1904, 1909
 • Česká světská píseň lidová, 1906
 • Čtyři rozpravy, 1894
 • Die Lehre von den musikalischen Klängen, 1879
 • Die Musikalisch-Schöne und das Gesamtkunstwerk vom Standpunkte der formalen Aesthetik, 1877
 • Divadelní představení ve starých Aténách, 1884
 • Epos a drama, 1911
 • Hektor Berlioz, 1885
 • Herbarts Aesthetik, 1891
 • Hudba v Čechách, 1900
 • Jan Blahoslav a Jan Josquin, 1896
 • Krištof Vilibald Gluck, 1884
 • Nevěsta mesinská, 1884
 • O české deklamaci hudební, 1886
 • O hudbě starých Řeků, 1884
 • O nynějším stavu a směru české hudby, 1885
 • O prvotinách umění hudebního, 1884
 • O realismu uměleckém, 1890
 • O socializaci umění, 1903
 • O významu průmyslu uměleckého, 1887
 • Otakara Hostinského Estetika, 1921
 • Popelka, 1886
 • Richard Wagner, 1871
 • Slovo o lidových přednáškách univerzitních, 1900
 • Stručný přehled dějin hudby, 1886
 • Šest rozprav z oboru krasovědy a dějin umění, 1877
 • Třicet šest nápěvů světských písní českého lidu z 16. století, 1892
 • Über die Bedeutung der praktischen Ideen Herbarts für die allgemeine Aesthetik, 1883
 • Umění a společnost, 1907
 • Úvahy o některých českých písních lidových, 1896
 • Výlet do říše romantiky, 1912
 • Vzpomínky na Fibicha, 1909
 • Ze života Felixe Vorlíčka, 1882
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000