Egon Hostovský (1908-1973)
Český spisovatel a diplomat pocházející z židovské rodiny. Narodil se v Hronově. Po absolvování reálného gymnázia v Náchodě (1927) studoval filosofii v Praze a ve Vídni. V letech 1931-37 redigoval 'Kalendář českožidovský'. Od roku 1939 žil v Belgii a ve Francii, po jejím obsazení uprchl do Spojených států. V roce 1946 se vrátil, po roce 1948 ale žil opět v exilu (v Norsku, v Dánsku a zejména ve Spojených státech). V raných prózách představitel českého meziválečného literárního expresionismu a psychologismu, popisující psychický rozpad česko-židovské komunity. V exilové tvorbě reprezentant literárního existencialismu. Autor próz s tématikou odcizení člověka ve společnosti, ohrožení a vykořenění lidského jedince tváří v tvář hrůzám války a poválečných stavů beznaděje. V románech a novelách ztvárnil v námětech z českého exilu především svár mocenských totalitních systémů s úsilím člověka o dorozumění a vědomí jistot bez pomíjivých iluzí. Zemřel v americkém Montclairu.

 • Cesty k pokladům, 1934
 • Cizinec hledá byt, 1946
 • Černá tlupa, 1933
 • Danajský dar, 1930
 • Dobročinný večírek (The Charity Ball), 1957
 • Drobné prózy, 1997
 • Dům bez pána, 1937
 • Epidemie, 1972
 • Ghetto v nich, 1928
 • Hundred Towers, 1945
 • Kruh spravedlivých, 1938
 • Listy z vyhnanství (Letters From Exile), 1941
 • Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině aneb O ctihodném povolání kouzla zbaveném, 1966
 • Manipulation Of The Zhdanov Linie In Czechoslovakia, 1952
 • Nezvěstný (Missing), 1951
 • Osamělí buřiči (The Lonely Rebels), 1948
 • Osvoboditel se vrací, 1972
 • Případ profesora Körnera, 1932
 • Půlnoční pacient (The Midnight Patient), 1954
 • Sedmkrát v hlavní úloze (Seven Times The Leading Man), 1942
 • Spisy Egona Hostovského, 1994
 • Stezka podél cesty, 1928
 • The Communist Idol Julius Fučík And His Generation, 1953
 • Tři noci (Three Nights), 1964
 • Tři starci, 1938
 • Úkryt, 1943
 • Všeobecné spiknutí, 1961
 • Zavřené dveře, 1926
 • Ztracený stín, 1931
 • Žhář, 1935
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  http://www.math.ohio-state.edu/~lahvak/books/hostovsky/results.txt