Jan Hus (asi 1371-1415)
Český duchovní, náboženský reformátor, mistr a od roku 1409 i rektor 'Univerzity Karlovy'. Zavedl diakritická znaménka. Chtěl napravit církev podle ideálů bible. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Podílel se na 'Kutnohorském dekretu' (1409), který omezil počet cizinců vůči Čechům studujících na univerzitě na poměr jednoho ku třem. V roce 1412 vystoupil proti odpustkům. O dva roky později se vydal obhájit své názory, v mnoha bodech vycházející z myšlenek Jana Viklefa, na koncil do Kostnice, kde však byl ihned po příjezdu zatčen. Dne 6. července 1415 byl upálen jako kacíř, důsledkem čehož vzniklo husitské hnutí.

 • České spisy
 • Dcerka
 • De orthographia Bohemica
 • Jádro učení křesťanského
 • Knížky o svatokupectví, 1413
 • Kvodlibet (Quodlibet), 1411
 • List Vladykovy
 • Listy přátelům v Čechách, 1415
 • O církvi (De ecclesia), 1413
 • O sentencích (4 díly)
 • O šesti bludiech (De sex erroribus)
 • Postila, to jest výklad svatých čtení nedělních, 1413
 • Výklady viery, Desatera a Páteře, 1412
 • Život Kristův
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000