Jorge Isaacs (1837-1895)
Kolumbijský romanopisec, básník a novinář španělsko-anglického židovského původu. V letech 1858-59 studoval medicínu v Bogotě, po otcově bankrotu však studií musel zanechat. Literární kariéru kombinoval s veřejným životem, v letech 1870-73 byl konzulem v Chile. Jeho poslanecká dráha nebyla úspěšná, od konzervatismu přešel k radikálnímu křídlu liberalismu. Ve svém nejúspěšnějším románu kladl důraz na vnitřní svět postav a na sepětí lidského života s rytmem přírody. Jedná se o vůbec první dílo hispano-americké literatury přeložené do českého jazyka.

  • Básně (Poesías), 1864
  • María (Maria: A South American Romance), 1867
  • Saul: Poéma, 1. zpěv (Saulo: Poema, Canto I), 1881
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
    Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Libri, Praha 1996