Impresionismus
Od slova "impressio" = dojem. Lit. uměnovědou vyvinuté zkusmé označení uměleckého směru mezi 1890-1910, který se protínal se symbolismem; usiloval - v protikladu k naturalismu - o jemně nuancovanou reprodukci osobitě pojatého, náladového vyjádření krajiny, vzrušení a duševního pohnutí. Nejčastěji užívané formy: lyrika, prozaická skica, lyrická jednoaktovka a román. I. vzešel z Francie (bratři Goncourtové, Gide, Verlaine, Proust, France), silně působil na it. (d'Annunzio), dánskou (Bang, Jacobsen), rak.-něm. (Hofmannsthal, Bahr, Schnitzler, Altenberg, Musil, Dauthendey, Rilke) a českou literaturu (Sova, Kvapil, Jan z Wojkowicz).

Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001