Eugéne Ionesco (1912-1994)
Francouzský dramatik, básník, esejista, literární kritik a gymnaziální profesor rumunského původu. Zakladatel a přední představitel absurdního divadla, navazujícího na jarryovské parodie a dadaistické a surrealistické drama. Od etud, kritizujících logiku světa a demaskujících stereotypnost řeči, situací a postojů, přechází k hrám s alegoricko-symbolickým podtextem. Pod vlivem utrpení, společenského a ideologického fanatismu a přítomnosti smrti je v Ionescově díle stále přítomnější tragicky bezradná vize světa - svět se stává gigantickým strojem ničícím člověka, jehož jediným východiskem je smích. Terčem výsměchu jeho "antiher" je absurdnost světa, pocit odcizení, hluboké osamění a bezmocnost člověka. Hry se později zabývají výhradně těmito metafyzickými problémy a nakonec vyúsťují až v absurdní nihilismus. Zemřel v Paříži.

 • Amédee, 1954
  Antidotes, 1977
  Au pied du mur, 1966
  Hlad a žízeň (La soif et la faim/Hunger And Thirst), 1964
  Improvizace Almy neboli Pastýřův chameleon (L'impromptu de l'Alma/Improvisation), 1958
  Jakub aneb Podrobení (Jacques, ou la Soumission/Jack, Or The Submission), 1954
  Jeux de massacre (Killing Game), 1970
  Král umírá (Le roi se meurt/Exit The King), 1962
  La colére (Anger), 1963
  La lacune (The Gap), 1966
  La vase, 1961
  Le solitaire (The Hermit), 1973
  Le tableau (The Picture), 1963
  Lekce (La lecon/The Lesson), 1951
  Nenajatý vrah (Teur sans gages/The Killer), 1958
  Nosorožec (Les rhinocéros/Rhinoceros), 1959
  Notes et contra-notes (Notes And Counter Notes), 1962
  Nový nájemník (Le noveau locataire/The New Tenant), 1955
  Nu, 1934
  Plešatá zpěvačka (La cantatrice chauve/The Bald Soprano), 1948
  Plukovníkovy fotografie (La photo du colonel/The Colonel's Photograph), 1962
  Scéne á quatre (Foursome), 1963
  Střípky deníku (Journal en miettes/Fragments Of A Journal), 1967
  Učitel (Le maítre/The Leader), 1958
  Un homme en question, 1979
  Victimes du devoir (Victims Of Duty), 1954
  Židle (Les chaises/The Chairs), 1952
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993