Jan Karafiát (1846-1929)
Český prozaik, básník, evangelický kazatel a teolog, autor odborných teologických prací. Narodil se v Jimramově. Studoval na bohosloveckých fakultách v Berlíně (1866-67) a v Bonnu (1867-68), studia uzavřel ve Vídni (1868-69). V letech 1871-72 pobýval ve Skotsku. Působil jako nezávislý misionář a vydavatel časopisu 'Reformované listy' (1896-1905). Proslul jako autor klasické knížky pro děti (vyšla již přibližně devadesátkrát!), ve které dětská fantazie přirozeně splývá se všední realitou. S poetickou obrazností dokázal snad jako jediný dětem říci, že na světě je smrt, aniž by je vylekal. Ze svého humanistického zaujetí kněžským posláním se vyznal v rozsáhlých pamětech. Zemřel v Praze, pohřben byl na Vinohradech.

 • Broučci: Pro malé i velké děti, 1876
 • Broučkova pozůstalost
         - 30 pohádek, 1900
         - Písničky svobodného, 1900
 • Broučkovy pohádky a písničky, 1947
 • Kamarádi, 1873
 • Karafiátova čítanka, 1924
 • Kázání Jana Karafiáta, 1941
 • Křesťanské učení/Katechismus Jana Karafiáta, 1876
 • Mistr Jan Hus, 1872
 • Paměti spisovatele Broučků
         - Doba imramovská, 1919
         - Doba práce A: Dvacet let na Valašsku, 1923
         - Doba práce B: Přes třicet let v Praze, 1928
         - Na školách ještě vyšších, 1922
         - Na školách středních a vysokých, 1921
 • Rozbor kralického Nového zákona co do řeči a překladu, 1878
 • Šestnáctero pražských kázání, 1905
 • Z dopisů spisovatele Broučků Jana Karafiáta z let 1869-1899, 1934
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000