John Gerard Braine (1922-1986)
Anglický kriticko-realistický spisovatel, autor předloh mnoha televizních adaptací. V padesátých letech se zařadil mezi "rozhněvané mladé muže" (po bok J. Osbornea, K. Amise a J. Waina) - zabýval se agresivními ambicemi a odhodlaností prolomit společenské bariéry, ostře analyzoval struktury třídních rozdílů zejména v severní Anglii. Pronikavá kritika společnosti se v pozdějších pracích otupila, jeho hrdinové jsou již více konzervativní.

 • Čekání na Sheilu (Waiting For Sheila), 1976
 • Jediná a poslední láska (One And Last Love/Die eine und letzte Liebe), 1981
 • Královna ze vzdálené země (The Queen Of A Distant Country), 1972
 • Místo nahoře (Room At The Top/Der Weg nach oben), 1957
 • Plačtivá hra (The Crying Game/Das marktschreierische Spiel), 1968
 • Prst ohně (Finger Of Fire), 1977
 • Ti dva z nás/My dva (The Two Of Us), 1984
 • Ty zlaté dny (These Golden Days), 1985
 • Vodiové (The Vodi), 1959
 • Writing A Novel, 1974
 • Zbožný agent (The Pious Agent), 1975
 • Zůstaň se mnou až do rána (Stay With Me Till Morning/Bleib bei mir bis zum Morgen), 1970
 • Žárlivý Bůh (The Jealous God), 1964
 • Život nahoře (Life At The Top/Ein Mann der Gesellschaft), 1962
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996
  Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001