Milena Jesenská (1896-1944)
(Praha, Ravensbrück) Česká publicistka Ne zcela právem je osobnost M. Jesenské vyslovována především v těsné souvislosti s životem F. Kafky, jehož byla jednou z "osudových" a nejnáročnějších přítelkyň. Milostná, především však korespondenční epizoda by neměla překrývat její výraznou účast na společenském životě první republiky a její publikační práci. Pocházela ze staré pražské patricijské rodiny, její otec Jan Jesenský byl zubní chirurg a profesor na pražské univerzitě. I samotná zkušenost s dominantní postavou autoritativního otce spojovala Jesenskou s F. Kafkou. Vystudovala humanistické dívčí gymnázium Minerva (maturita 1915) a již v roce 1918 se provdala za židovského spisovatele Ernesta Pollaka - v podstatě z gesta odporu vůči despoticky jednajícímu otci, jenž ji rok předtím nechal internovat v psychiatrické léčebně. Důvodem byla jistě i přepjatá, až chorobně temperamentní povaha M. Jesenské, v níž se ovšem projevoval i sklon ke kleptomanii. S Pollakem se Jesenská odstěhovala vzápětí po sňatku do Vídně, kde zapadla do tamější neuspořádané intelektuální společnosti. Od dubna 1920 vzniká korespondence mezi Kafkou a Jesenskou známá jako Dopisy Mileně. Jsou to listy dvou osobností, jež si byly povahou neobyčejně vzdálené (přecitlivělý a jemně strukturovaný Kafka a naproti tomu živočišná Jesenská), a přesto jsou jejich dopisy jedním z nejcennějších epistolárních svědectví o umělcově vnitřním životě. Jejich "známost" trvala s přestávkami do roku 1922. Pro samotnou Jesenskou byl sice vztah s Kafkou věcí nikoli okrajovou, ale také ne ústřední. Tou se stal až několik let po její smrti, v souvislosti s celosvětovým zájmem o Kafku. Od začátku 20. let Jesenská publikovala v pražském tisku, především v jeho módních rubrikách, a záhy se prosazuje jako přední arbitr elegantního střihu. Zdaleka tomu však neodpovídají její skutečné hmotné poměry. V polovině 20. let se po rozvodu s Pollakem Jesenská vrátila do Prahy a brzy se sbližuje s komunistickým hnutím, tedy především s kavárenskými propagátory revoluce. Její druhý manžel, avantgardní architekt J. Krejcar, ji seznámil s okruhem lidí kolem Tvorby a Jesenská se stala spolupracovnicí J. Fučíka. Jesenská však měla daleko k rigidnosti stalinského komunismu a inklinovala spíše k "trockismu". Ve 30. letech jí byla bližší představa celonárodní fronty proti fašismu. Z Jesenské, přispěvatelky do rubrik "móda", se postupně stávala politická publicistka, které po Mnichovu nakonec nabídl místo v Přítomnosti F. Peroutka. V roce 1940 byla Jesenská zatčena gestapem a odtransportována do koncentračního tábora Ravensbrück. Zde se setkala s Margarete Buber-Neumannovou, ženou významného německého komunistického funkcionáře Heinze Neumanna a oběti stalinské justice. Právě Buber-Neumannová roku 1963 publikovala v Mnichově vzpomínkovou knihu Kafkova přítelkyně Milena, jež ještě přispěla k legendarizaci významné ženy českého předválečného společenského života.

  • -
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
    Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
    Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000