Alois Jirásek (1851-1930)
Český romanopisec a dramatik, tvůrce historických povídek, románů a cyklických románových kronik z českých dějin (husitství, pobělohorská protireformace, národní obrození), historických a vesnických dramat a her s pohádkovými motivy. Narodil se ve východočeském Hronově, vyrůstal v Broumově. Absolvoval gymnázium v Hradci Králové (1867-71). Po studiu dějepisu na filosofické fakultě v Praze (1871-74) působil jako středoškolský učitel v Litomyšli a po roce 1888 v Praze. V roce 1917 jako první podepsal 'Manifest českých spisovatelů', čímž vyjádřil touhu po národní samostatnosti. Po volbách v roce 1920 se stal členem republikového senátu. V letech 1901-21 redigoval časopis 'Zvon'. Historickou objektivností, realičností a aktuálním vylíčením smyslu českých dějin přiblížil svá díla současnosti. Vybíral si látky romantické i psychologické, konfrontoval osobní ideály se soudobou společností. Hlubší pohled na vlastní životní epochu rozvinul ve svých memoárech. Zemřel v Praze.

 • Andělé boží a jiné obrázky, 1943
 • Balada z rokoka, 1905
 • Básně, 1930
 • Bitva u Kreščaku a jiné povídky, 1925
 • Bitva u Lučence, 1938
 • Bratrstvo: Tři rapsodie
         - Bitva u Lučence, 1899
         - Mária, 1904
         - Žebráci, 1909
 • Čechy hrdinské, 1951/55 (2 díly)
 • Divadelní hry, 1898-1922 (3 díly)
 • Domů a jiné obrázky, 1897
 • Drobné povídky a obrázky, 1891
 • Druhý květ, 1890
 • Emigrant, 1898
 • Epilog: K jubilejnímu vydání spisů Aloise Jiráska, 1958
 • F. L. Věk: Obraz z dob našeho národního probuzení, 1888-1906 (5 dílů)
 • Filosofská historie, 1877
 • Gero, 1904
 • Husitský král: Výjevy z velkého dramatu, 1920/30 (2 díly)
 • Jan Hus, 1911
 • Jan Roháč, 1914
 • Jan Žižka, 1903
 • Jirásek české mládeži, 1921
 • Jiráskova čítanka, 1919
 • Jiráskova slova, 1921
 • Jiráskův večer, 1921
 • Johanka, 1886
 • Kolébka, 1891
 • Konec a počátek, 1882
 • Kozák a Turek a jiné povídky, 1952
 • Lucerna, 1905
 • Magdaléna Dobromila Rettigová, 1901
 • Maloměstské historie, 1881
 • Maryla a jiné povídky, 1887
 • Meč práva svatý do pěsti!, 1951
 • Mezi proudy
         - Do tří hlasů, 1890
         - Dvojí dvůr, 1887
         - Syn ohnivcův, 1888
 • Na Chlumku, 1966
 • Na dvoře vévodském, 1881
 • Na Ostrově, 1888
 • Na staré poště, 1881
 • Nevolnice, 1888
 • Obětovaný, 1883
 • Obnovit paměť minulých dnů, 1916
 • Odkaz národu, 1949-58 (32 dílů)
 • Otec, 1894
 • Pan Johanes, 1909
 • Pandurek, 1886
 • Písničky a jiná próza, 1916
 • Poklad, 1885
 • Povídky, 1885/89 (2 díly)
 • Povídky a novely, 1885-89 (3 díly)
 • Povídky z hor, 1878
 • Praporec sv. Václava, 1938
 • Proti všem
         - Boží zástup, 1893
         - Kruciata, 1893
         - Skonání věků, 1893
 • Psohlavci, 1883-84
 • Ráj světa, 1883
 • Rozmanitá próza, 1896-1913 (3 díly)
 • Samota, 1908
 • Sebrané spisy Aloise Jiráska, 1890-1930 (45 dílů)
 • Skaláci, 1874
 • Skály, 1886
 • Slavný den, 1879
 • Směsa, 1922
 • Sousedé, 1884
 • Staré pověsti české (Old Czech Legends), 1894
 • Starosvětské obrázky, 1888
 • Starý Plšek, 1952
 • Stezkami našich dějin, 1921
 • Svědomí, 1955
 • Temno, 1912-14
 • Těžké kroky, 1946
 • Tři mudrcové, 1951
 • U nás
         - Novina, 1899
         - Osetek, 1902
         - Úhor, 1896
         - Zeměžluč, 1903
 • U rytířů, 1879
 • Učitelský, 1951
 • V cizích službách, 1886
 • V pekle, 1951
 • V sousedství, 1874
 • V sousedství a jiné obrázky z hor, 1941
 • Václav Thám: Hra z dob našeho národního probuzení o pěti dějstvích a dvanácti obrazech, 1947
 • Viktora, 1874
 • Vojenské povídky, 1952/55 (2 díly)
 • Vojna: Česká vojenská minulost v díle Jiráskově, 1923
 • Vojnarka, 1890
 • Z básní Aloise Jiráska, 1949
 • Z bouřlivých dob, 1879/82 (2 díly)
 • Z Čech až na konec světa, 1890
 • Z dávna i nedávna, 1913
 • Z malých cest, 1886
 • Z mých pamětí, 1911/13 (2 díly)
 • Z nedávna, 1958
 • Zahořanský hon a jiné: Povídky a obrázky, 1888
 • Ze zašlých dob, 1902
 • Ze zlatého věku v Čechách, 1882
 • Zemanka, 1887
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000