James Augustine Aloysius Joyce (1882-1941)
Irský prozaik a básník píšící anglicky, patrně největší spisovatel 20. století. Narodil se v Dublinu. Jeho experimenální prozaické dílo otevřelo nové možnosti rozvoje literárním průnikem do lidského podvědomí (tzv. "technikou proudu vědomí"), uchopením poetické logiky mýtu jako síly narušující racionalitu dějin i příčinnou výstavbu románového děje a rozehráním tvůrčích možností jazyka (sám jich ovládal více než deset). Po studiích na jezuitských školách a na dublinské katolické univerzitě učil na jazykové škole v istrijské Pule, později přednášel o Williamu Shakespearovi a jeho 'Hamletovi' na univerzitě v italském Terstu. Literárně debutoval sbírkou lyrických básní, těžící z renesanční a barokní symboliky ale zárověň exponující v jednoduchém milostném příběhu lyrického hrdiny budoucí témata zrady, žárlivosti a masochismu. V následném souboru povídek vytvořil z nahodile vybraných osudů obyvatel irské metropole univerzální podobenství lidského a společenského života, zárověň však ukázal na hlubokou krizi irského národního vědomí a na nemožnost vybudovat kontinuitu mezi tradicí a přítomností, jednotlivcem a společností, národem a světem. V autobiografickém románu vysvětlil mj. svůj experimentální přístup k jazyku i pojetí básnické vize (tzv. "epifanii"). V roce 1902 odešel do Paříže, aby zbytek života strávil v exilu (rodné Irsko navštěvoval pouze sporadicky). Během první světové války žil v Curychu, kde napsal své jediné drama a kde pracoval na svém největším románu, spojujícím antický příběh a vylíčení jednoho červnového dublinského dne roku 1904. V jeho poslední významné próze, založené na lidové baladě, připomínají hlavní postavy archetypy (pravzory). Jsou součástí univerzálního mýtu, který díky jazykové hře zahrnuje v kruhovém pohybu vývoj všech jazyků a kultur. Joyce se sice prosadil zejména jako tvůrce mytologicko-filosofických symbolistních románů, dovádějících k dokonalosti metodu vnitřního monologu, ale cizí mu rozhodně nebyl ani naturalismus a surrealismus. Velký vliv na něj měli Tomáš Akvinský a Giordano Bruno. Celý život trpěl vážnou oční chorobou a většinu života strávil na pokraji chudoby. Zemřel ve švýcarském Curychu.

 • A First Draft Version Of Finnegans Wake, 1963
 • Collected Poems, 1936
 • Dubliňané (Dubliners), 1914
 • Giacomo Joyce, 1968
 • Komorní hudba (Chamber Music), 1907
 • Livia Prulabella: The Making Of A Chapter, 1960
 • Odysseus (Ulysses), 1922
 • Oplakávání Finnegana/Plačky za Finneganem/Anna Livia Plurabella (Finnegans Wake), 1939
 • Poems Pennyeach, 1927
 • Portrét umělce v jinošských letech/Portrét umělce jako mladého muže (A Portrait Of The Artist As A Young Man/Jugendbildnis), 1916
 • Selected Letters Of James Joyce, 1975
 • Štěpán hrdina (Stephen Hero), 1944
 • The Critical Writings, 1959
 • The Essential James Joyce, 1948
 • The James Joyce Archives, 1977-80 (63 dílů)
 • The Letters Of James Joyce, 1957-66 (3 díly)
 • The Portable James Joyce, 1947
 • Ulysses: A Reader's Edition, 1997
 • Vyhnanci (The Exiles), 1918
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996
  Sochrová Marie: Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995
  http://kirjasto.sci.fi/jjoyce.htm