Josef Jungmann (1773-1847)
Český jazykovědec, literární historik, básník, prozaik a překladatel, přední osobnost národního obrození. Tvůrce jazykového a literárního programu, který realizoval ve vlastních básních. Vystudoval filosofii (1795) a práva (1799), poté byl středoškolským profesorem. V roce 1840 se stal rektorem univerzity. Svými díly položil základy česky psané bohemistiky a vědy vůbec. Jungmannovy básnické překlady (Goethea, Schillera, Miltona a Chateaubrianda) se staly uměleckým vzorem novočeským překladům - znamenaly odklon české poezie od klasicistické uměřenosti a normativnosti k modernímu preromantismu, který vyzdvihoval slavnou českou minulost, humanismus a sílu národa obsaženou ve folklóru. Národní obrození chápal jako začátek nové epochy - sám nepřispěl pouze obrozenecké vědě, ale i krásné literatuře jako takové. Do (nejen pro tehdejší dobu) velkolepého slovníku o 120000 slovech přidal i vlastní novotvary. Stal se autorem první české romance. Zemřel v Praze.

 • Antibohemia, 1814
 • Historie literatury české aneb Soustavný přehled spisů českých, s krátkou historií národu, osvícení a jazyka, 1825
 • Krok
 • Nepředsudečné mínění o české prozódii, 1804
 • O jazyku českém, 1806
 • O klasičnosti literatury a důležitosti její
 • Oldřich a Božena, 1806
 • Rozmlouvání o jazyku českém
 • Slovesnost aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu, 1820
 • Slovník česko-německý, 1834-39 (5 dílů)
 • Slovo ke statečnému a blahovzdělanému Bohemariusovi, 1814
 • Zápisky, 1871
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000