Václav Kaplický (1895-1982)
Český prozaik, publicista a epický básník. Autor mnoha beletristických kronik s historickou tématikou, především z českých dějin 16. až 19. století, legionářské prózy a literatury pro mládež. Narodil se v Sezimově Ústí. Studoval na gymnáziu a reálce v Táboře (1914). Roku 1915 byl odveden na haličskou frontu, kde byl po roce zajat. V roce 1918 byl jako delegát zakázaného vojenského sjezdu zatčen a vězněn u Vladivostoku. Po návratu do vlasti (1919) pracoval v Praze v sekretariátu socialistického 'Svazu československých legionářů' a jako úředník na ministerstvu národní obrany. V letech 1922-50 působil v nakladatelstvích 'Čin', 'Pokrok', 'Družstevní práce', 'Melantrich', poté jako spisovatel z povolání. V prvním období tvorby usiloval o prohloubení lidové četby kritickým pohledem na sociální problematiku. Od padesátých let se věnoval téměř výhradně historické próze. Na prohloubeném studiu dobových dokumentů založil dramatický obraz čarodějnického procesů, zfilmovaný režisérem Otakarem Vávrou (1911). Zemřel v Praze.

 • Ani tygři, ani lvi, 1966
 • Bandita, Paťara a spol., 1969
 • Barvy východu, 1923
 • Bomba v parlamentě, 1933
 • Červen v Pučálkách, 1941
 • Čtveráci, 1952
 • Ďáblem posedlí, 1946
 • Dílo Václava Kaplického, 1955-61 (8 dílů)
 • Dobří přátelé, 1961
 • Gornostaj, 1936
 • Hvězda králů, 1921
 • Hvězda na východě, 1946
 • Ještě nehřmí, 1942
 • Kainovo znamení, 1975
 • Kdo z koho, 1979
 • Kladivo na čarodějnice, 1963
 • Kraj kalicha, 1945
 • Královský souboj, 1971
 • Květnové dni, 1946
 • Listy z kronik, 1958
 • Nalezeno právem (Zu Recht befunden), 1971
 • Něžný manžel, 1943
 • O věrnosti a zradě, 1959
 • Od města k městu, 1975
 • On a jeho stůl, 1940
 • Panička, 1946
 • Pozor, zlý člověk!, 1941
 • Princezna z Košíř, 1927
 • Rekruti, 1956
 • Smršť, 1955
 • Srdcová dáma, 1970
 • Škůdce zemský Jiří Kopidlanský, 1976
 • Táborská republika (Die Republik der Taboriten), 1969
 • To bylo tenkrát, 1943
 • U tří lásek, 1941
 • Veliké theatrum (Das große theatrum), 1977
 • Zaťatá pěst, 1959
 • Zrádná obálka, 1938
 • Železná koruna, 1954 (2 díly)
 • Život alchymistův, 1980
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000