Jiří Karásek ze Lvovic (1871-1951) - vlastním jménem Josef Karásek
Český básník, prozaik, dramatik a překladatel. Iniciátor a představitel dekadence kolem 'Moderní revue', kterou založil a redigoval spolu s básníkem a kritikem Arnoštem Procházkou. Byl též impresionistickým literárním a výtvarným kritikem - ve svých polemikách a esejích obhajoval výlučnost a subjektivnost umělecké tvorby proti normativnosti a tendenčnosti. Vyznával především anarchisticko-individualistické, protispolečenské a aristokratické postoje. Zemřel na následky zápalu plic v Praze.

 • Anonymní dopisy čili Aféra "pěti spisovatelův": Odpověd Jiřího Karáska, 1910
 • Apollonius z Tyany, 1905
 • Barokové oltáře, 1922
 • Básně z konce století, 1995
 • Básnické spisy, 1922
 • Bezcestí, 1893
 • Boží převozník, 1928
 • Cesare Borgia, 1907-08
 • Cesta mystická, 1932
 • Chimérické výpravy, 1906
 • Dafnino hoře, 1926
 • Endymion, 1909
 • Hořící duše, 1899
 • Hovory se smrtí, 1904
 • Genenda, 1928
 • Gotická duše, 1900
 • Gotická duše a jiné prózy, 1991
 • Háj Mylittin, 1926
 • Hovory se smrtí, 1904
 • Ideje zítřku, 1898
 • Impresionisté a ironikové, 1903
 • Jan Neruda, 1911
 • Kniha aristokratická, 1896
 • Král Rudolf, 1915
 • Lásky absurdné, 1904
 • Legenda o ctihodné Marii Elektě z Ježíše, 1922
 • Legenda o melancholickém princi, 1897
 • Legenda o Sodomovi, 1920
 • Malostranský bibliofil, 1933
 • Mimo život, 1897
 • Nad obrazem Marie Magdaleny v Hradčanské Loretě, 1925
 • Obrácení Raymunda Lulla, 1919
 • Ocúny noci, 1984
 • Ostrov vyhnanců, 1912
 • Písně tulákovy o životě a smrti, 1930
 • Posvátné ohně, 1911
 • Renesanční touhy v umění, 1902
 • Romány tří mágů/Trilogie tří mágů
         - Ganymedes, 1925
         - Román Manfreda Macmillena, 1907
         - Scarabeus, 1908
 • Sebrané spisy Jiřího Karáska, 1921-32 (19 dílů)
 • Sen o říši krásy, 1907
 • Sexus necans, 1897
 • Smrt Salomina, 1970
 • Sodoma, 1895
 • Spisy Jiřího Karáska, 1902-12 (17 dílů)
 • Stojaté vody, 1895
 • Tvůrcové a epigoni, 1927
 • Umění jako kritika života, 1906
 • Vzpomínky, 1994
 • Zastřený obraz, 1923
 • Zazděná okna, 1894
 • Zlatý triptych, 1919
 • Ztracený ráj, 1938
 • Žena a bůh, 1928
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století, Československý spisovatel, Praha 1972
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  http://mujweb.cz/kultura/jkzl-d