Jack Kerouac (1922-1969)
Americký spisovatel francouzsko-kanadského původu, zakladatel a hlavní představitel beat generation. Autor převážně autobiografických románů zachycujících vzrušující, extatické zážitky, v nichž nacházel podstatu života. Narodil se v Lowelu (Massachusetts). Protestoval proti mechaničnosti života a proti sociální nejistotě v kapitalistickém světě. Prohloubil metodu spontánního psaní a zobrazil tzv. "ruksakovou revoluci". Po problémech s alkoholem předčasně zemřel v St. Petersburgu na Floridě.

 • Andělé pustiny/Andělé hory Zkázy (Desolation Angels), 1960
 • Big Sur, 1962
 • Book Of Dreams, 1960
 • Dharmoví tuláci (The Dharma Burns), 1958
 • Doktor Sax (Doctor Sax), 1959
 • Duluozova marnivost (Vanity Of Duluoz), 1968
 • Heaven And Other Poems, 1977
 • Mag (Pic), 1951
 • Maggie Cassidyová (Maggie Cassidy), 1959
 • Maloměsto a velkoměsto (The Town And The City), 1946-48
 • Mexico City Blues, 1959
 • Na cestě (On The Road), 1951
 • Nealovy vize
 • Old Angel Midnight, 1993
 • Osamělý poutník (Lonesome Traveller), 1960
 • Písmo zlaté věčnosti (The Scripture Of The Golden Eternity), 1960
 • Podzemníci (The Subterraneans), 1958
 • Pull My Daisy, 1961
 • Rozprášené básně (Scattered Poems), 1971
 • Říjen v železniční zemi
 • San Francisco Blues, 1983
 • Satori v Paříži (Satori In Paris), 1966
 • Some Of The Dharma
 • The Sea Is My Brother
 • Tristessa, 1960
 • Vize Codyho (Visions Of Cody), 1959
 • Vize o Gerardovi (Visions Of Gerard), 1963
 • Wake Up
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  http://beatnici.mysteria.cz/jack.html