Ivan Klíma (1931)
Český prozaik, dramatik a publicista. Bývalý disident, spoluzakladatel 'Obce spisovatelů' (1989) a předseda českého 'PEN-klubu' (1990-93). Narodil se v Praze. Za druhé světové války prožil tři a půl roku v terezínském ghettu. Po gymnáziu (1951) vystudoval češtinu a literární vědu na filosofické fakultě 'Univerzity Karlovy' v Praze (1956). Po absolutoriu pracoval jako redaktor 'Literárních novin' a 'Listů' (až do jejich zákazu). V letech 1969-70 učil ve Spojených státech. Po návratu krátce pracoval v dělnických profesích. Své texty publikoval v časopisech 'Květen', 'Plamen', 'Host do domu' a v exilovém 'Svědectví'. V povídkách i divadelních hrách vyslovuje odpor proti zmechanizování života a pasivitě a proti bezpráví, východisko vidí v mravní síle člověka. Má rád tenis a sbírání hub.

 • Amerika, 1974
 • Ani svatí, ani andělé, 1999
 • Bezvadný den, 1959
 • Cukrárna Myriam, 1968
 • Čekání na tmu, čekání na světlo, 1993
 • Franz a Felice, 1985
 • Hodina ticha, 1963
 • Hromobití, 1974
 • Hry, 1975
 • Jak daleko je slunce, 1969
 • Karel Čapek, 1962
 • Klára a dva páni, 1968
 • Kokrhací hodiny a jiné příběhy z Valašských Klobúk a podobných Tramtárií, 1965
 • Kruh nepřátel českého jazyka: Fejetony, 1998
 • Láska a smetí, 1987
 • Loď jménem Naděje, 1969
 • Má veselá jitra, 1978
 • Malomocní, 1972
 • Mezi třemi hranicemi, 1960
 • Milenci na jeden den, 1969
 • Milenci na jednu noc, 1963
 • Milostné léto, 1972
 • Milostné rozhovory, 1995
 • Ministr a anděl, 1973
 • Mistr, 1967
 • Moje první lásky, 1981
 • Moje zlatá řemesla, 1989
 • Návštěva u nesmrtelné tetky: Polské zápisky, 1965
 • Ostrov mrtvých králů, 1992
 • Pokoj pro dva, 1971
 • Porota, 1968
 • Poslední stupeň důvěrnosti, 1996
 • Soudce z milosti, 1986
 • Stojí, stojí šibenička, 1976
 • Už se blíží meče, 1983
 • Zámek, 1964
 • Ženich pro Marcelu, 1969
  Kolektiv autorů: Kdo je kdo v České republice, Modrý jezdec, Praha 1994
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  http://www.celebrity.cz/info/88.htm