Václav Kliment Klicpera (1792-1859)
Český dramatik, prozaik a básník, zakladatel českého dramatu (především komediálního žánru). Narodil se v Chlumci nad Cidlinou. Absolvoval gymnázium (1813), filosofii (1816) a medicínu (1818) v Praze, v červnu 1819 byl jmenován profesorem na gymnáziu v Hradci Králové. V roce 1850 se stal ředitelem gymnázia v Praze. Zasloužil se o proměnu rytířských her v historická dramata s vlasteneckým obsahem, které se staly základem novodobé české dramatické tvorby. Trvalou hodnotu mají též jeho frašky, navazující na tradici plautovské komedie. Autor romantických historických povídek, jakož i her ze současnosti, zpracovával pohádkové motivy. Rozvoj českého divadelnictví podporoval vydáváním her (edice 'Divadlo Klicperovo'). Zemřel v Praze, pohřben byl na Olšanech.

 • Almanach dramatických her, 1825-30 (6 dílů)
 • Bělouši, 1821
 • Blaník, 1816
 • Božena, 1821
 • Čtyři aktovky, 1960
 • Deklamovánky, 1841
 • Divadlo Klicperovo, 1820-21 (4 díly)
 • Divotvorný klobouk, 1820
 • Dramatické spisy, 1847-62 (12 dílů)
 • Dvojčata, 1825
 • Hadrián z Římsů, 1821
 • Historické a romantické povídky, 1902
 • I dobré jitro!, 1820
 • Jan za chrta dán, 1829
 • Karel IV. před Frankensteinem, 1856
 • Karel IV. před Frankensteinem a Potensteinem, 1856
 • Kázání o přehrozném utrpení a moci ječmene, kterýžto v ruce hříšné se vydal, aby nás, bratří a sestry, svou libou chutí potěšil, 1906
 • Každý něco pro vlast!, 1829
 • Král Jan Slepý, 1858 (3 díly)
 • Ku jmeninám drahého nám pána, pana Jana Pospíšila... v Hradci Králové impresora... na den 24. měsíce června roku 1824, 1824
 • Lhář a jeho rod, 1821
 • Libušin soud, 1832
 • Loketský zvon, 1826
 • Loupež, 1829
 • Opatovický poklad, 1830
 • Osummecítma pravidel hry mravopočestné, která se vůbec nazývá Šest a dvacet aneb Trapulky do bulky..., 1822
 • Prsteny, 1827
 • Příchod Karla IV. do Čech, 1855
 • Psaní Hasenšteinova, 1827
 • Rod Svojanovský, 1821
 • Rohovín Čtverrohý, 1825
 • Rok po smrti, 1826
 • Soběslav, selský kníže, 1826
 • Soubor spisů, 1906/07 (2 díly)
 • Spisy, 1862-64 (9 dílů)
 • Svatislav, smutnohra (Svatislav, tragédie Bémique mise en français par A. Vigneron, avocat français), 1844
 • Tajný pověrec, 1858
 • Točník, 1828
 • Tři hrabata najednou, 1828
 • Uhlířka, 1821
 • Valdek, 1825
 • Veselohra na mostě, 1828
 • Vítek Vítkovič, 1830
 • Výbor dramatických spisů, 1898-99 (5 dílů)
 • Výbor z díla: Divadlo, deklamovánky, povídky, 1955
 • Vybrané spisy, 1899-1900 (4 díly)
 • Zábavné spisy, 1847-49 (2 díly)
 • Zeměpis starého světa: Pro školy vzdělal..., 1849
 • Zlý jelen, 1849
 • Ženský boj, 1827
 • Žižkův dub, 1826
 • Žižkův meč, 1821
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000