Karel Matěj Čapek-Chod (1860-1927)
Český povídkář, novelista a romanopisec realistického a naturalistického směru, novinář politického a kulturního zaměření, výtvarný kritik. Narodil se v Domažlicích. Poté, co nedokončil studium práv, působil jako redaktor 'Hlasu národa' (1888-90) a 'Národní politiky' (1890-1900), dlouhodobě spolupracoval s 'Národními listy' (1900-25). Zobrazil pražskou uměleckou bohému, rozklad měšťanské společnosti a nové sociální rozvrstvení na začátku dvacátého století. Ironizoval iluzívnost romantiky v protikladu k racionálnímu a psychologickému zobrazení skutečného života. Zemřel v Praze.

 • Ad hoc!, 1919
 • Antonín Vondrejc: Příběhové básníka, 1917-18
 • Dceruška Jairova
 • Experiment, 1922
 • Humoreska, 1924
 • In articulo mortis
 • Jindrové, 1920
 • Kašpar Lén mstitel, 1908
 • Nedělní povídky, 1897
 • Nejzápadnější Slovan, 1892
 • Nové patero, 1910
 • Patero novel, 1904
 • Patero třetí, 1913
 • Povídky, 1892
 • Psychologie bez duše, 1928
 • Řešany, 1927
 • Siláci a slaboši, 1916
 • Turbina, 1916
 • V třetím dvoře, 1895
 • Větrník, 1923
 • Vilém Rozkoč, 1923
 • Z města i obvodu, 1913
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století, Československý spisovatel, Praha 1972
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000