František Křelina (1903-1976)
Český prozaik, básník a dramatik. Autor básnických sbírek, venkovské a historické prózy, divadelních her a knih pro mládež. Narodil se v Podhradí u Jičína. Vystudoval učitelský ústav v Jičíně (1918-22). V padesátých letech byl nezákonně obžalován z protistátní činnosti a dlouhodobě vězněn. Po propuštění (1960) a rehabilitaci byl dělníkem. Spolupracoval s Knapovým měsíčníkem 'Sever a východ'. V počátcích své literární tvorby vyšel z ruralismu, později se zcela přiklonil k náboženské tématice. Zemřel v Praze, pohřben byl ve Veliši u Jičína.

 • Amarú, syn hadí, 1942
 • Bábel, 1968
 • Cesta do Aiginy, 1969
 • Dcera královská, blahoslavená Anežka Česká, 1940
 • Hlas kořenů, 1927
 • Hlas na poušti, 1935
 • Hubená léta, 1935
 • Jalovčí stráně, 1937
 • Každý své břímě, 1969
 • Klíče království, 1939
 • Má přítelkyně Dora, 1968
 • Můj otec kapitán, 1947
 • Na březích Botiče, 1948
 • Plaché světlo, 1934
 • Postila, 1937
 • Předjitřní tma, 1930
 • Puklý chrám, 1936
 • Půlnoční svítání, 1927
 • Rostl tam jalovec a vřes, 1942
 • Soud nad Bábelem, 1938-71
 • Z bukového dřeva, 1943
 • Zmijí dědek a jiné povídky pro mládež, 1946
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000