Jan Křen (1930)
Český historik, člen společné česko-německé komise historiků. Docent československých a českých dějin, autor prací z oboru historie. Narodil se v Praze. Vystudoval historii na fakultě společenských věd 'VŠP' (1953). V letech 1946-69 byl členem komunistické strany. Byl hostujícím profesorem na univerzitě v Brémách (1983-84) a v Berlíně (1990-91). Podepsal 'Chartu 77'. Nyní je vědeckým členem institutu mezinárodních studií fakulty sociálních věd 'Univerzity Karlovy' a ředitelem ústavu pro soudobé dějiny 'Akademie věd'.

 • Bílá místa v českých dějinách?, 1990
 • Dějinná křižovatka SNP, předpoklady a výsledky, 1964
 • Do emigrace: Západní zahraniční odboj 1938-1939, 1963
 • Historické proměny češství, 1993
 • Integration oder Ausgrenzung: Deutsche und Tschechen 1890-1945, 1989
 • Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918 (Die Konfliktgemeinschaft: Tschechen und Deutsche 1780-1918), 1990
 • Obraz Němců Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, 1998
 • Palackého představy střední Evropy, 1969
 • V emigraci: Západní zahraniční odboj 1939-1940, 1969
  Kolektiv autorů: Kdo je kdo v České republice, Modrý jezdec, Praha 1994
  http://www.fsv.cuni.cz/veda/konf_sem/globalni_svet/GS_prispevky/gs_plenum_kren.htm