Miroslav Krleža (1893-1981)
Chorvatský prozaik, dramatik, básník a esejista, výjimečná osobnost moderní chorvatské literatury. Vystudoval vojenskou akademii v Budapešti, první světovou válku prožil jako voják v Haliči. Poté byl redaktorem cenzurou zakázaných levicových časopisů 'Plamen' (1919), 'Književna republika' (1923-27), 'Danas' (1934) a 'Pečat' (1939-40). V období fašistického nezávislého chorvatského státu (1941-45) byl několikrát zatčen a jeho díla byla zakazována. Po druhé světové válce redigoval literární časopisy 'Republika' a 'Forum' a řídil 'Lexikografický ústav', vydávající encyklopedie. Ve svých esejích se zabýval problémy z oblasti literatury, kultury, historie, filosofie, práva a medicíny. V dramatech pak aktuálně parafrázoval náměty historické, zpracovával autentické zážitky z první světové války a analyzoval rozklad chorvatské šlechty a buržoazie. Následky a zlo nespravedlivé války zpřítomňoval v novelách, zatímco v románech se zaměřil na povahokresbu postav. Ve stěžejní románové trilogii odsoudil totalitní režimy v Evropě 20. století, v cestopise anticipoval (předjímal) vznik stalinismu v Sovětském svazu. V poezii vycházel z motivů válečných a sociálních, zpracovával i látky z národní minulosti. Balady napsal stylizovaným kajkavským nářečím. Krležova tvorba měla veliký vliv na členy levicově orientované jugoslávské inteligence. Zemřel v rodném Záhřebu.

 • A přece se točí (Eppur si muove), 1938
 • Adam a Eva (Adam i Eva), 1922
 • Arethaios aneb Legenda o svaté Ancille, rajském ptáku (Aretej ili Legenda o svetoj Ancili, Rajskoj ptici), 1959
 • Balady Petrici Kerempuha (Balade Petrice Kerempuha/Die Balladen des Petrica Kerempuh), 1936
 • Banket v Blitánii (Banket u Blitvi/Bankett in Blitwien), 1938-62 (3 díly)
 • Barák Pět Bé, 1929
 • Básně (Pjesme), 1918-19 (3 díly)
 • Básně v temnotě (Pjesme u tmini), 1937
 • Cesta do ráje/Cvrček pod vodopádem (Put u raj), 1970
 • Chorvatská rapsodie (Hrvatska rapsodija), 1917
 • Chorvatský bůh Mars (Hrvatski bog Mars), 1922
 • Co se stalo na Kosovu rovném, 1990
 • Dávné dny (Davni dani), 1956
 • Deset krvavých let (Deset krvavih godina), 1937
 • Dialektický antibarbarus (Dijalektički antibarbarus), 1939
 • Eseje (Eseji), 1958-67 (7 dílů)
 • Evropa dnes (Evropa danas), 1935
 • Glembajové (Glembajevi), 1932
 • Golgota, 1922
 • Halič (Galicija), 1920
 • Kartografie lidské hlouposti, 1999
 • Kniha lyriky/Lyrika (Lirika), 1919
 • Královský jarmok (Kraljevo), 1915
 • Kryštof Kolumbus (Kristofor Kolumbo/Cristoval Colon), 1917
 • Leda (Léda), 1932
 • Legenda, 1913
 • Literatura dnes
 • Maškaráda (Maskerata), 1913
 • Michelangelo Buonarroti (Mikelandjelo Buonarroti), 1918
 • Moje zúčtování s nimi (Moj obračun s njima), 1932
 • Na pokraji rozumu (Na rubu pameti/Ohne mich), 1938
 • Návrat Filipa Latinovicze (Povratak Filipa Latinovicza), 1932
 • Novely (Novele), 1923
 • O Titovi, 1980
 • Pan, 1917
 • Páni Glembajové (Gospoda Glembajevi/Die Glembays), 1928
 • Podravské motivy, 1933
 • Prapory (Zastave), 1964-68 (5 dílů)
 • Saloma, 1963
 • Smrt Františka Kadavera, 1929
 • Tisíc a jedna smrt (Hiljadu i jedna smrt), 1933
 • Tři domobranci, 1926
 • Tři kavalíři slečny Melánie (Tri kavalira gospodjice Melanije), 1920
 • Tři symfonie (Tri simfonije), 1917
 • V agónii (U agonii), 1928
 • V táboře (U logoru), 1920
 • Větry za provinčním městem, 1973
 • Vlčí důl (Vučjak), 1923
 • Vrazi a falešní hráči, 1968
 • Výlet do Ruska (Izlet u Rusiju), 1926
  Fiala Stanislav: Čítanka světové literatury 20. století, Albatros, Praha 1978
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník balkánských spisovatelů, Libri, Praha 2001
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988