Milan Kundera (1929)
Ve světě zřejmě nejznámější současný český prozaik, dramatik, básník, překladatel a esejista. V roce 1979 byl zbaven československého státního občanství. Zůstal tedy ve Francii, kam emigroval o čtyři roky dříve a kde posléze získal občanství nové. Po básnických začátcích psal filosoficky založené povídky a romány modelující lidské osudy na pozadí krize dějinného vědomí. Ve vrcholné exilové tvorbě zachytil problémy vnitřní a vnější svobody člověka a odpovědnosti. Přednášel na univerzitách v bretaňském Rennes a v Paříži. Je bratrancem spisovatele Ludvíka Kundery.

 • Člověk zahrada širá (Man: A Broad Garden), 1953
 • Identity, 1996
 • Jakub a jeho pán: Pocta Denisu Diderotovi (Jacques et son maitre/Jacques And His Master), 1981
 • Kniha smíchu a zapomnění (The Book Of Laughter And Forgetting), 1978
 • La Lenteur (Slowness) 1994
 • Majitelé klíčů (The Owners Of The Keys), 1962
 • Monology (Monologues), 1957
 • Nesmrtelnost (L'Immortalité/Immortality), 1990
 • Nesnesitelná lehkost bytí (The Unbearable Lightness Of Being), 1984
 • Poslední máj (The Last May), 1955
 • Ptákovina (The Blunder), 1969
 • Směšné lásky (Laughable Loves)
         - Druhý sešit směšných lásek, 1965
         - První sešit směšných lásek, 1963
         - Třetí sešit směšných lásek, 1968
 • Testaments Betrayed, 1995
 • Umění románu: Cesta V. Vančury za velkou epikou (L'Art du roman/The Art Of The Novel), 1960
 • Valčík na rozloučenou (The Farewell Party), 1975
 • Žert (The Joke), 1965
 • Život je jinde (Life Is Elsewhere), 1969
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  http://www.georgetown.edu/irvinemj/english016/kundera/kundera.html