Benjamin Klička (1897-1943) - vlastním jménem Fragner
Český básník a prozaik, zejména romanopisec směřující k psychologickému obrazu české společnosti 20. a 30. let a usilující o rozbor jejího morálního charakteru. Pocházel z malostranské měšťanské rodiny, jíž patřila známá lékárna. Po maturitě na gymnáziu (1916) a krátkém pobytu na východní frontě vystudoval medicínu na 'Univerzitě Karlově' v Praze (1921). Vzápětí se stal praktickým lékařem na Smíchově, kde působil až do své předčasné smrti (ošetřoval např. F. X. Šaldu). Od roku 1920 přispíval do 'Lidových novin' a 'Práva lidu'. V povídkách a románech, v nichž často čerpal ze svých bohatých lékařských zkušeností, se zaměřil na rozpad tradiční hierarchie hodnot po první světové válce a jeho sociálně-psychologické důsledky. Naturalismus fyzických a psychologických detailů překonával originálním obrazovým stylem, připomínajícím tvorbu jeho přítele Vladislava Vančury. Autor básnických sbírek intimní lyriky. Zemřel na srdeční chorobu v rodné Praze.

 • Bobrové, 1930
 • Brody, 1926
 • Dělný neumírá, 1941
 • Dílo Benjamina Kličky, 1956-59 (3 díly)
 • Divoška Jaja, 1925
 • Do posledního dechu, 1936
 • Duch asistentky Kurdové, 1940
 • Ejhle, občan!, 1934
 • Generace
         - Jaro generace, 1928
         - Jedovatý růst, 1932
         - Na vinici Páně, 1938
 • Himmelradsteinský vrah žen a dívek, 1931
 • Jiný svět, 1921
 • Muž, který chtěl ABCDE, 1928
 • Na březích Vltavy, 1942
 • Nebožka bdí, 1941
 • Nůž na srdci, 1938
 • Pestré osmero, 1928
 • Pohádky sviňky světoběžnice, 1948
 • Pouť do ráje, 1941
 • Slečna z kiosku, 1932
 • Svět z rodiny, 1927
 • Tulák Jeroným a jiné osudy, 1925
 • Útěk ze století, 1935
 • Vytoužená, 1946
 • Vzpoura nosičů, 1925
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000