Hans Georg Gadamer (1900-2002)
Přední německý filosof, spoluzakladatel moderní hermeneutiky. Narodil se v Marburgu. Studoval filosofii, germanistiku, historii a dějiny umění v Breslau, Marburgu a Mnichově, promoval roku 1922. Od roku 1949 byl profesorem na univerzitě v Heidelbergu. Byl ovlivněn zejména Heideggerem, u něhož se habilitoval (1929), navazoval však rovněž na Diltheye a Husserla. Hermeneutiku klade do souvislosti s lidskou existencí. Ta je vysvětlována z řeči (textu) jako z univerzálního prostředku našeho setkávání se jsoucím. Předpokladem každého rozumění je předjímání celkového smyslu (tzv. předvědění, předporozumění). Klade důraz na dějinný moment rozumění - tradice je podle něho nevyčerpatelná, protože každá generace začíná znovu, a to, co je tradováno, ukazuje v nových situacích nové významové aspekty - v setkávání s texty se stále rodí nové otázky, tedy i nové odpovědi.

 • Aktualita krásna (Die Aktualität der Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und Fest), 1977
 • Anteile: Martin Heidegger zum 60. Geburtstag, 1950
 • Das Erbe Europas, 1989
 • Der Anfang der Philosophie, 1996
 • Gesammelte Werke
         - Ästhetik und Poetik I: Kunst als Aussage, 1993
         - Ästhetik und Poetik II: Hermeneutik im Vollzug, 1993
         - Griechische Philosophie I, 1985
         - Griechische Philosophie II, 1985
         - Griechische Philosophie III: Plato im Dialog, 1991
         - Hermeneutik I: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 1986
         - Hermeneutik II: Wahrheit und Methode. Ergänzungen, Register, 1986
         - Hermeneutik im Rückblick, 1995
         - Neuere Philosophie I: Hegel, Husserl, Heidegger, 1987
         - Neuere Philosophie II: Probleme, Gestalten, 1987
 • Hegels Dialektik, 1971
 • Heideggers Wege: Studien zum Spätwerk, 1983
 • Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem (Die Idee des Guten zwischen Platon und Aristoteles), 1978
 • Kleine Schriften
         - Idee und Sprache, Platon, Husserl, Heidegger, 1972
         - Interpretationen, 1967
         - Philosophie, Hermeneutik, 1967
         - Variationen, 1977
 • Lob der Theorie, 1983
 • Neue Anthropologie, 1972-75 (7 dílů)
 • Philosophische Lehrjahre: Eine Rückschau, 1977
 • Platos dialektische Ethik: Phänomenologische Interpretationen zum Philebos, 1931
 • Poetica, 1977
 • Pravda a metoda: Základy filosofické hermeneutiky (Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik), 1960
 • Rozum v době vědy (Vernunft im Zeitalter des Wissenschaft: Aufsätze), 1976
 • Über die Verborgenheit der Gesundheit, 1993
 • Wer bin Ich und wer bist Du?: Ein Kommentar zu Paul Celans Gedichtfolge "Atemkristall", 1973
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  http://www.ms.kuki.sut.ac.jp/kmslab/makita/gdmhp/ghp_wwerk_d.html
  http://www.svcc.cc.il.us/academics/classes/gadamer/gadamer.htm