John Locke (1632-1704)
Anglický filosof, psycholog, pedagog, teoretik státu a práva, empirik a senzualista. Pokračoval v díle Francise Bacona a Thomase Hobbese. Lidské poznání je podle něj založeno na zkušenosti a smyslových vjemech. Principy nejsou vrozeny, ale získávány. Dětská duše je jako nepopsaný papír ("tabula rasa"). Odsoudil tak Descartovo učení o vrozených idejích a etický apriorismus. Obhajoval náboženskou snášenlivost. V pojetí státu vycházel z myšlenky společenské smlouvy a přirozeného práva. Pokusil se zdůvodnit konstituční formu vlády. Panovník je povinen respektovat právo lidí na svobodu a ochranu a zákony dodržovat, ne je vyhlašovat. Jinak mu lid může "smlouvu" vypovědět (tedy panovníka svrhnout).

 • A Second Letter Concerning Toleration, 1690
 • A Third Letter For Toleration, 1692
 • Dvě rozpravy o vládě/Dvojí pojednání o vládě (Two Treatises Of Government), 1690
 • Epistola de Tolerantia (A Letter Concerning Toleration), 1689
 • For Encouraging The Coining Silver Money In England, And After For Keeping It Here, 1695
 • Further Considerations Concerning Raising The Value Of Money, 1695
 • Myšlenky o výchově/O studování (Some Thoughts Concerning Education), 1693
 • Rozprava o lidském rozumu/Zkoumání o lidském rozumu (An Essay Concerning Humane Understanding/Versuch über den menschlichen Verstand), 1690
 • Some Considerations Of The Consequences Of The Lowering Of Interest, And Raising The Value Of Money, 1692
 • The Reasonableness Of Christianity, As Delivered In The Scriptures, 1695
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993