L'art pour l'art
Názor na umění vzniklý v polovině 19. století, jenž nabyl významu pro teorii umění. Přiznává uměleckému dílu vlastní zákonitost, samostatnost, nezávislost na vnějších, mimouměleckých i politických a sociálních podmínkách.

Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001