Stephen Butler Leacock (1869-1944)
Anglicky píšící kanadský spisovatel, esejista a profesor, vynikající humorista. Narodil se v anglickém Swanmoru. Vysmíval se pokrytectví a konzumnímu způsobu amerického života. Jeho literárními vzory byly Dickens, Twain a O'Henry.

 • Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc/Arkádská dobrodružství s bohatými lenochy (Arcadian Adventures With The Idle Rich/Die Abenteuer der armen Reichen), 1914
 • Chlapec, jehož jsem nechal za sebou (The Boy I Left Behind Me), 1946
 • Další bláznovství (Further Foolishness)
 • Humor, jak ho chápu
 • Humor, jeho teorie a technika
 • Jak psát
 • Literární poklesky (Literary Lapses), 1910
 • Měsíční paprsky z velké náměsíčnosti (Moonbeams From The Larger Lunacy)
 • Moje přednášky (Here Are My Lectures)
 • Nejlepší stránky amerického humoru
 • Nesmyslné romány (Nonsense Novels), 1911
 • Poblázněná beletrie/Pomatené povídky (Frenzied Fiction), 1912
 • Poslední lístky (Last Leaves)
 • Přebraná moudrost (Winnowed Wisdom)
 • Přes rampu (Over The Footlights)
 • Slunné črty z malého města (Sunshine Sketches Of A Little Town), 1912
 • Vzorné paměti (Model Memoirs)
 • Za zásvětím (Behind The Beyond)
 • Zahrada bláhovství (The Garden Of Folly)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996