Vladimír Iljič Lenin (1870-1924) - vlastním jménem Uljanov
Ruský politik a od 90. let profesionální revolucionář, filosof, zakladatel prvního socialistického státu na světě. Od roku 1900 pobýval střídavě v německém, belgickém, francouzském, anglickém, švýcarském a polském exilu. Během první světové války byl opět ve Švýcarsku a do Ruska se vrátil až po únorové revoluci v roce 1917 jako německý agent, s úkolem podlomit bojeschopnost ruské armády. Po nezdařeném pokusu o komunistický převrat v červenci téhož roku odešel do Finska, aby se zanedlouho spolu s Trockým podílel na povstání v Petrohradě, jež smetlo Prozatímní vládu. Stanul v čele revoluční vlády rady lidových komisařů, které předsedal až do své smrti. Příměří s centrálními mocnostmi (brestlitevský mír) a pozemková reforma v roce 1918 byly ruským obyvatelstvem zčásti přijaty, ale pokus o komunistickou ekonomickou revoluci a současně vedení občanské války vedly koncem roku 1920 ke kolapsu ruské ekonomiky. Na jaře 1921 byl proto nucen souhlasit s odklonem od "válečného komunismu" a se startem nové ekonomické politiky. Jeho nedobrý zdravotní stav se prudce zhoršoval, proto se od roku 1923 prakticky již neúčastnil politického života. Lenin v praxi dovršil díla Marxe a Engelse, zároveň však propracoval a likvidací politické opozice všech směrů i soukromého vlastnictví uvedl do praxe teorii, jejímž výsledkem byl totalitární systém, který následně prohloubil Stalin.

 • Co dělat? (What Is To Be Done?), 1902
 • Dětská nemoc "levičáctví" v komunismu (Left Wing Communism: An Infantile Disorder), 1920
 • Dvě taktiky sociální demokracie v demokratické revoluci (Two Tactics Of Social-Democracy In The Democratic Revolution), 1905
 • Ekonomika a politika v období diktatury proletariátu, 1919
 • Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu (Imperialism, The Highest Stage Of Capitalism), 1916
 • Kdo jsou "přátelé lidu" a jak bojují proti sociálním demokratům? (What The "Friends Of The People" Are, And How They Fight The Social-Democrats), 1894
 • Krok vpřed, dva kroky vzad (One Step Forward, Two Steps Back), 1904
 • Materialismus a empiriokriticismus, 1909
 • Nejbližší úkoly sovětské moci, 1918
 • O heslu Spojených států evropských, 1915
 • O významu bojovného materialismu, 1922
 • Proletářská revoluce a renegát Kautský (The Proletarian Revolution And Kautsky The Renegade), 1918
 • Stát a revoluce (The State And Revolution), 1917
 • Stránky z deníku, 1923
 • Úkoly ruských sociálních demokratů (The Agrarian Programme Of Social-Democracy In The First Russian Revolution), 1908
 • Velká iniciativa, 1919
 • Vojenský program proletářské revoluce, 1916
 • Vývoj kapitalismu v Rusku (The Development Of Capitalism In Russia), 1899
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993