Vladimír L'vovič Levi
Ruský doktor medicíny a psychologie. Autor mnoha knih, ve kterých hrají prim následující témata - děti, výchova, taktika, chápání, rodina, učitelé, poruchy, problémy, pedagogika, mládež, chování, zdraví, hygiena, osamělost, vztahy, vlivy, působení, city, vlastnosti, etika, konflikty, psychoterapie, nuda, mezilidské vztahy, hodnocení, porozumění, psychika, duševní vývoj, vciťování, temperament, sebevláda, autosugesce, relaxace, vůle, osobnost, schopnosti, autoregulace, sebekázeň, koncentrace, únava a podvědomí.

  • Já a my, 1976
  • Myšlení, děj neznámý, 1974
  • Problematické dítě aneb Umění být druhým, 1990
  • Umění jednat s lidmi, 1980
  • Umění sebevlády, 1981
    http://lat.subscribe.ru/catalog/science.humanity.levimaster