Josef Lada (1887-1957)
Český grafik, malíř, ilustrátor a autor knih pro děti. Člen 'Spolku výtvarných umělců Mánes' a 'Sdružení českých umělců grafiků Hollar'. Významný představitel české moderní ilustrace. Narodil se v Hrusicích u Senohrab, kde vychodil základní školu (1893-1901), poté se v Praze učil malířem pokojů a knihařem. V letech 1905-07 navštěvoval kursy kreslení na umělecko-průmyslové škole. V letech 1909-12 redigoval 'Karikatury', po roce 1921 se podílel na dětské příloze 'Lidových novin'. Navázal na kreslířskou tradici 19. století, zejména na tvorbu Mikoláše Alše (1852-1913). Ve své tvorbě směřoval od secesního tvarosloví k osobité stylizaci založené na pevné souvislé linii plošného pojetí. V malířském díle vytvořil jedinečný výtvarný obraz české vesnice, spojující idealizaci s humorně parodickým akcentem. Těžištěm jeho díla je vlastní knižní tvorba, ve které prosazoval moderní pojetí zejména dětské ilustrace. Vrcholem je Ladovo skloubení literárního díla a obrazu, např. u Haškových 'Osudů dobrého vojáka Švejka'. Spolupracoval také s divadlem. K nejvýznamnějším Ladovým literárním dílům patří humorné parafráze klasických českých pohádek. Pro tyto prózy je příznačné propojení realistických prvků s pohádkovou fikcí. Lada přitom často uplatňuje personifikaci zvířat, odmýtizovává tradiční pohádkové bytosti a situace a směřuje k výrazné typizaci postav a venkovského prostředí. Lada se tak stal spolu s Čapkem, Nezvalem a Vančurou jedním ze zakladatelů tzv. "moderní pohádky" v české literatuře pro děti. Pro jeho prózy je příznačná dějovost, situační komika a sklon k satiře. Naproti tomu v autobiografickém vyprávění je zdůrazněn význam citových pout k domovu. Zemřel v Praze, pohřben byl na Olšanech.

 • Adresát Jiří Mahen: Korespondence z let 1918-1937, 1964
 • Bubáci a hastrmani a jiné pohádky, 1939
 • Ezopské bajky, 1931
 • Halekačky naší Kačky, 1932
 • Josef Lada dětem, 1952
 • Kalamajka, 1913
 • Kronika mého života, 1942
 • Ku! Ku! Jen po mně vztáhněte ruku!, 1941
 • Ladovy pohádky, 1971
 • Mikeš, 1958
 • Moje abeceda, 1910
 • Můj přítel Švejk, 1969
 • Nezbedné pohádky, 1946
 • O chytré kmotře lišce, 1937
 • O Klikotoči, Koloběhu a Koloději, 1941
 • O kocourku Mikešovi
         - Cirkus Mikeš & Kludský, 1936
         - Do světa, 1935
         - O Mikešovi, 1934
         - Zlatý domov, 1936
 • O statečném králíčkovi, 1969
 • Pohádky naruby, 1939
 • Říkadla, 1955
 • Říkadla našeho Kadla, 1928
 • Straky na vrbě, 1940
 • Veselé kresby Josefa Lady, 1949
 • Vlkova svatba, 1919
 • Vzpomínky z dětství, 1937
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000