Josef Svatopluk Machar (1864-1942)
Český básník, prozaik, fejetonista, politik a novinář individualistické orientace. Autor manifestu 'České moderny' (1895), stoupenec Masarykova realismu a exponent 'České strany pokrokové'. Během první světové války se účastnil domácího odboje, v roce 1916 byl vězněn. V letech 1919-24 byl generálním inspektorem Československé armády. Po rozporech s prezidentem se v polovině 20. let uzavřel do soukromí a přešel na protihradní politické pozice, jakožto stoupenec české nacionální pravice někdy zaujímal až krajně reakční pozice. Útočil na falešné vlastenectví a politiku mladočechů, kritizoval pokryteckou morálku měšťácké společnosti, kterou ukázal na osudech a postavení žen. Psal fejetony, většinou polemické, v nichž se zabýval problémy literatury, politiky i kultury, ostře vystupoval proti klerikalismu. Ve svém rozsáhlém cyklu básnických sbírek Machar (po vzoru Huga a Vrchlického, pod vlivem antiky a filosofie Friedricha Nietzscheho) spatřoval ideál harmonicky rozvinuté osobnosti. Nezáleželo mu na historických událostech, nýbrž na vystižení povahy doby.

 • Antika a křesťanství
 • Boží bojovníci
 • Confiteor I-III
         - Bez názvu, 1889
         - Confiteor, 1887
         - Třetí kniha lyriky, 1892
 • Českým životem
 • Čtyři knihy sonetů, 1891-93
 • Čtyřicet let s Aloisem Jiráskem, 1931
 • Hrst beletrie, 1905
 • Katolické povídky, 1911
 • Klerikalismus mrtev!
 • Knihy fejetonů, 1901
 • Konfese literáta, 1901
 • Kriminál
 • Magdaléna, 1894
 • Na okraj dnů, 1935
 • Nemocnice
 • Oni a já, 1927
 • Pět roků v kasárnách
 • Řím, 1907
 • Satiricon, 1904
 • Stará próza, 1903
 • Svědomím věků
         - Apoštolové, 1911
         - Barbaři, 1911
         - Golgatha, 1901
         - Jed z Judey, 1906
         - Kam to spěje?, 1926
         - Krůčky dějin, 1926
         - Pohanské plameny, 1911
         - Roky za století, 1913
         - V záři helénského slunce, 1906
 • Tristium Praga
 • Třicet roků
 • Vídeňské profily
 • Za rána
 • Zde by měly kvést růže, 1894
 • Žalozpěvy z Vídně/Smutky Vídně (Tristium Vindobona I-XX), 1893
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000